Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Disciplinární komise

Úkolem Disciplinární komise je posuzovat disciplinární provinění členů ČHS, ať v oblasti sportu, nebo v oblasti norem ČHS. Disciplinární komise je ve svém rozhodování nezávislá. Činnost komise upravují Stanovy ČHS a Disciplinární řád.

 

Podání k Disciplinární komisi i odvolání proti rozhodnutí Disciplinární komise je spojeno se složením poplatku ve výši 1000 Kč na sekretariátu ČHS. Poplatek je učastníkovi řízení vrácen v případě, že disciplinární orgán shledá jeho stížnost oprávněnou. Poplatky i výjimky z jejich placení upravuje Disciplinární řád ČHS, § 19 a § 33. 

Při platbě uveďte variabilní symbol 997 a do zprávy pro příjemce své jméno.

 

Disciplinární komise se skládá z předsedy, dvou členů a náhradníků. Členové komise i náhradníci jsou voleni valnou hromadou.

 

Současní členové disciplinární komise byli zvoleni na valné hromadě ČHS 25.3. 2017, na období 4 let. 

  • Vladislav Rezek - předseda komise
  • Miloslav Šramota
  • Jakub Filip 

Kontakt: disciplinarnikomise@horosvaz.cz

Přehled rozhodnutí Disciplinární komise

Jednací číslo člen, na kterého byla podána stížnost rozhodnutí
DK 003/2019 J. Oliva, J. Zozulák

Rozhodnutí DK 003/2019

DK 002/2019 P. Resch

Rozhodnutí o odvolání proti Rozhodnutí DK 002/2019

Rozhodnutí DK 002/2019

DK 001/2018 J. Turek

Rozhodnutí DK-001-2018

DK 001/2016 P. Resch, K. Hegr (organizátoři Perohradského padání)

Rozhodnutí DK-001/2016

Rozhodnutí ve věci odvolání proti rozhodnutí DK 001/2016

DK 002/2015 Z. Runštuk Rozhodnutí DK 002/2015
DK 001/2015 J. Kalivoda Rozhodnutí DK 001/2015
DK 003/2012  L. Hroza st.

Rozhodnuti DK 0003/2012

Rozhodnutí VV - odvolání proti rozhodnutí DK 0003/2012

DK 0002/2012 R. Lienerth

Rozhodnutí DK 0002/2012 

DK 0001/2012 R. Lienerth

Rozhodnutí DK 0001/2012

Rozhodnutí VV-odvolání proti DK 0001/2012 

DK 0011/2009 A. Ottová-Čepelková Rozhodnutí DK 0011/2009
DK 0010/2009 P. Jandík Rozhodnutí DK 0010/2009
DK 0009/2009 R. Lienerth Rozhodnutí DK 0009/2009
DK 0008/2008 H. Lipenská Rozhodnutí DK 0008/2009
DK 0007/2008 L. Hroza ml. Rozhodnutí DK 0007/2008
DK 0006/2007 A. Ondra Rozhodnutí DK 0006/2007
DK 0005/2007 J. Mázlová Rozhodnutí DK 0005/2007
DK 0004/2007 M. Stráník Rozhodnutí DK 0004/2007
DK 0003/2007 T. Sobotka Rozhodntí DK 0003/2007
DK 0002/2007 O. Beneš Rozhodnutí DK 0002/2007
DK 0001/2007 L. Mázl Rozhodnutí DK 0001/2007