Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Disciplinární komise

Disciplinární komise posuzuje provinění členů ČHS, ve své činnosti se řídí Disciplinárním řádem. Disciplinární komise se skládá z předsedy, dvou členů a náhradníků. Členové komise i náhradníci jsou voleni Valnou hromadou ČHS na 4 roky.

 

Členové disciplinární komise byli zvoleni Valnou hromadou ČHS 25.3. 2017. 

Vladislav Rezek - předseda komise

Miloslav Šramota

Jakub Filip 

Kontakt: disciplinarnikomise@horosvaz.cz

 

Podání k Disciplinární komisi i odvolání proti jejímu rozhodnutí je spojeno se složením poplatku ve výši 1000 Kč na sekretariátu ČHS. Poplatek je učastníkovi řízení vrácen v případě, že disciplinární orgán shledá jeho stížnost oprávněnou. Poplatky i výjimky z jejich placení upravuje Disciplinární řád ČHS, § 19 a § 33. Při platbě uveďte variabilní symbol 997 a do zprávy pro příjemce své jméno.

 

Rozhodnutí Disciplinární komise za období posledních 3 let

Rozhodnutí DK 003/2019

Rozhodnutí o odvolání proti Rozhodnutí DK 002/2019

Rozhodnutí DK 002/2019

Rozhodnutí DK-001-2018