Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Časté otázky k cestovnímu pojištění UNIQA

Časté otázky k cestovnímu pojištění UNIQA

Na jaké druhy cest se vztahuje cestovní pojištění?

Pojištění se vztahuje na turistické a rodinné cesty. Pracovní cesty jsou pojištěny jen v případě, že člen vykonává v zahraničí činnost instruktora, horského vůdce či průvodce. Na pracovní cesty se vztahuje pojištění  léčebných výloh, asistenčních služeb a úrazové pojištění. 

Druhy cest - viz VPP úvodní část, čl. 6. 

 

Které státy / území řadí pojišťovna do Evropy a které mimo Evropu?  

Do Evropy jsou pro účely pojištění zařazeny vedle evrospkých zemí i některá další území a ostrovy. Dle VPP se jedná o zónu 1.

Pozor, Elbrus je z hlediska pojištění Asie!

Územní platnost pojištění - zóny - viz VPP úvodní část, čl. 4.

 

Co je předmětem úrazového pojištění?

Předmětem úrazového pojištění je pouze smrt pojištěného následkem úrazu a trvalé následky úrazu pojištěného. Pojištění se nezahrnuje odškodné po dobu hospitalizace, léčení apod.

 

Je možné sjednat si rodinné pojištění tak, že jednotliví členové budou mít rozdílné tarify pojištění, popř. připojištění?

Není to možné. Pokud zvolíte rodinné pojištění, musí mít všichni členové stejný tarif. 

 

Je možné v návaznosti na rodinné pojištění připojistit pouze jednoho či jen některé členy rodiny?

Není to možné. Pokud máte rodinné pojištění, lze sjednat připojištění pouze pro všechny pojištěné členy rodiny. Pokud předpokládáte, že během roku budou jen někteří členové rodiny potřebovat připojištění, pojistěte je raději samostatně. 

 

Vztahuje se pojištění i na události cestou, nikoli v místě pobytu?

Ano, pojištění kryje i pojistné události, ke kterým dojde cestou, za hranicemi ČR. Pojištění odpovědnosti se však nevztahuje na škody způsobené provozem dopravního prostředku (auta), neboť v takové situaci platí povinné ručení.

 

Rodinné pojištění je pouze pro rodiče s dětmi, nebo si je mohou koupit i manželé, partneři bez dětí?

Rodinné pojištění si mohou koupit i manželé, partneři bez dětí. 

 

Vztahuje se pojištění UNIQA na záchrannou akci i v případě, že nikdo není zraněný?

Ano, vztahuje, pokud záchranná akce byla potřebná k „odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události“ např. při náhlém zhoršení podmínek, ztrátě horolezeckého vybavení nutného k dokončení výstupu, vyčerpání apod. V takovém případě je limit na záchrannou akci 900 tis. Kč, při zranění platí vyšší limit - 3 mil. Kč.

 

Pokud poruším nějaké místní předpisy nebo zákazy (např. Návštěvní řád TANAPu), a dojde k pojistné události, vztahuje se na mě pojištění?

Ano vztahuje. Pojišťovna není povinna poskytnout plnění pouze v případě, že k pojistné události došlo při trestné činnosti nebo výtržnosti, kdy nebyla dodržena zákonná ustanovení dané země. Při přestupku pojišťovna plní dle smlouvy. 

 

Platí cestovní pojištění na území ČR?

Ne, pojištění nekryje pojistné události, které se stanou na území ČR.

 

Může využít pojištění i člen, který je občanem jiného státu než ČR, nebo člen, který má přechodný nebo trvalý pobyt v jiné zemi než v ČR?

Ano, může. Pojištění mu však nebude platit v zemích, kde je občanem, resp. kde má trvalý nebo přechodný pobyt; pojištění nebude platit ani na území ČR. 

Viz VPP, úvodní část, čl. 4.

 

Je možné pojištění vyřídit ze zahraničí?

Ano, ale účinnost pojištění bude odložena o 7 dnů. To neplatí tehdy, odjel-li člen do zahraničí pojištěn na základě rámcové smlouvy a potřebuje si pojištění pouze prodloužit či rozšířit; v takovém případě platí navazujícící pojištění okamžitě. 

Viz VPP úvodní ustanovení, čl. 3.