Facebook

Český horolezecký svaz

Časté otázky k cestovnímu pojištění UNIQA

Časté otázky k cestovnímu pojištění UNIQA

 

Na jaké druhy cest se vztahuje cestovní pojištění?

Pojištění se vztahuje na turistické a rodinné cesty. Pracovní cesty jsou pojištěny jen v případě, že člen vykonává v zahraničí činnost instruktora, horského vůdce či průvodce. Na pracovní cesty se vztahuje pojištění  léčebných výloh, asistenčních služeb a úrazové pojištění. 

UNIQA VPP_UCZ_Ces_17_výjimky RS ČHS 1.11.2019.pdf

Druhy cest - viz VPP úvodní část čl. 6. 

 

Které státy / území řadí pojišťovna do Evropy a které mimo Evropu?  

Do Evropy jsou pro účely pojištění zařazeny vedle evropských zemí i některá další území a ostrovy. 

UNIQA VPP_UCZ_Ces_17_výjimky RS ČHS 1.11.2019.pdf

Územní platnost pojištění - viz VPP úvodní část, čl 4

Pozor, Elbrus je z hlediska pojištění Asie!

 

Co zahrnuje cestovní pojištění do zahraničí?

Cestovní pojištění do zahraničí obsahuje léčebné výlohy, asistenční služby, pojištění odpovědnosti a úrazu.

 

Co je předmětem úrazového pojištění?

Předmětem úrazového pojištění je pouze smrt pojištěného následkem úrazu a trvalé následky úrazu pojištěného. Pojištění nezahrnuje odškodné po dobu hospitalizace, léčení apod.

 

Vztahuje se pojištění UNIQA na záchrannou akci i v případě, že nikdo není zraněný?

Ano, vztahuje, pokud záchranná akce byla potřebná k „odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události“ např. při náhlém zhoršení podmínek, ztrátě horolezeckého vybavení nutného k dokončení výstupu, vyčerpání apod. V takovém případě je limit na záchrannou akci 900 000,- Kč, při zranění platí vyšší limit 3 000 000,- Kč.

 

Je součástí pojištění i záchrana vrtulníkem?

Ano, součástí pojištění je i záchrana vrtulníkem a to i v případě, že nedošlo ke zranění, ale je potřeba záchrana života.

 

Do jaké nadmořské výšky pojištění platí?

Pojištění léčebných výloh, asistenční služby, odpovědnosti a úrazu není nadmořskou výškou omezeno.

 

Platí pojištění i mimo vyznačené trasy?

Ano, pojištění platí i mimo vyznačené trasy.

 

Co znamenají čísla u jednotlivých variant pojištění, tedy 30, 90, 180 a 365?

Čísla u jednotlivých variant pojištění znamenají délku nepřetržitého pobytu v zahraničí, který se po návratu do ČR může zopakovat. Např. EVROPA 30 je pojištění pro nepřetržitý pobyt max. 30 dní. Po návratu je možné 30 denní pobyt během celého roku několikrát opakovat.

 

Jaká je nejdelší možná doba pobytu v zahraničí, kterou pojištění kryje?

Pojištění kryje nejdéle 365 dní nepřetržitého pobytu v zahraničí, Po této době nelze bez předchozího návratu pojištění u ČHS prodlužovat. V případě, že není možné se do ČR vrátit (např. zrušení letů), je třeba si cestovní pojištění objednat přímo u pojišťovny UNIQA.

 

Je možné pojištění vyřídit ze zahraničí?

Ano, ale účinnost pojištění bude odložena o 7 dnů. To neplatí tehdy, odjel-li člen do zahraničí pojištěn na základě rámcové smlouvy a potřebuje si pojištění pouze prodloužit či rozšířit; v takovém případě platí navazující pojištění okamžitě. 

 

Na jaké sporty nebo činnosti pojištění neplatí?

Pro tyto sporty a činnosti cestovní pojištění do zahraničí neplatí:

skoky a lety na lyžích, base jumping, bojové sporty, běh s býky, potápění se žraloky, potápění pod ledem a činnosti artistické, pyrotechnické, kaskadérské, krotitelské, záchranářské či práce v

 

Kdy je pojištění neplatné?

Pojištění je neplatné v destinacích, které Ministerstvo zahraničních věcí označí jako nedoporučené, v karanténě nebo z důvodu nepokojů v době odjezdu.

 

Nahlašuje se někde termín odjezdu do zahraničí?

Ne, datum odjezdu se pojišťovně nenahlašuje. Pokud dojde k pojistné události je třeba pobyt doložit např. dokladem od zaměstnavatele o čerpání dovolené, dokladem o ubytování, letenkou, atd.

 

Platí cestovní pojištění na území ČR?

Ne, pojištění nekryje pojistné události, které se stanou na území ČR.

 

Může využít pojištění i člen, který je občanem jiného státu než ČR?

Ano, může. Pojištění mu však nebude platit v ČR a zemi původu.

 

Jak uvádět do registrace rodné číslo u občana jiného státu?

Prvních 6 čísel je třeba psát jako u rodného čísla občana ČR, tedy poslední dvě čísla roku narození, dvě čísla měsíce narození, dvě čísla data narození, dále lomítko a čtyři nuly (0000). Příklady:

MUŽ

3.4.1964, rodného číslo: 640403/0000

12.12.2020, rodné číslo: 201212/0000

 

ŽENA

3.4.1964, rodné číslo: 645403/0000

12.12.2020, rodné číslo: 206212/0000

U žen je třeba u měsíce narození, tedy na místě třetí číslice rodného čísla uvést:

- číslo 5 (u narození v měsících leden – září)

- číslo 6 (u narození v měsících říjen – prosinec)

 

Rodinné pojištění je pouze pro rodiče s dětmi, nebo i pouze pro manželé, partnery bez dětí?

Rodinné pojištění si mohou koupit i manželé, partneři bez dětí. 

 

Jaké jsou věkové limity rodinného pojištění?

Rodinné pojištění lze využít pro děti do 18 let (max. 4) a rodiče do věku 75 let včetně (max. 2) přičemž se posuzuje ročník narození, ne konkrétní datum narození

 

Lze do rodinného členství, pojištění nebo balíčku Trio dodat dodatečně dalšího člena rodiny?

Ne, dalšího člena do rodinného členství, pojištění ani balíčku Trio dodat nelze.

 

Je možné sjednat rodinné pojištění tak, že jednotliví členové budou mít rozdílné tarify pojištění?

Není to možné. Pokud zvolíte rodinné pojištění, musí mít všichni členové stejný tarif.

 

Je možné připojištění pouze 1 člena rodiny v případě, že rodina má celoroční rodinné pojištění?

Pokud si objednáte celoroční pojištění jako rodina, je třeba si objednat připojištění také jako rodina. Tedy pro všechny její členy. Nelze připojištění zajistit pouze některým členům. Pokud předpokládáte, že během roku budou jen někteří členové rodiny potřebovat připojištění, pojistěte je raději samostatně. 

 

Pokud poruším nějaké místní předpisy nebo zákazy (např. Návštěvní řád TANAPu), a dojde k pojistné události, vztahuje se na mě pojištění?

Ano vztahuje. Pojišťovna není povinna poskytnout plnění pouze v případě, že k pojistné události došlo při trestné činnosti nebo výtržnosti, kdy nebyla dodržena zákonná ustanovení dané země. Při přestupku pojišťovna plní dle smlouvy. 

  

Je pojištění platné v těhotenství?

Ano, komplikace související s těhotenstvím jsou hrazeny do 26. týdne těhotenství. Po 26. týdnu platí pouze vše ostatní, co se netýká těhotenství a porodu.

 

Jak je to s ošetřením zubů v rámci cestovního pojištění do zahraničí?

Ošetření zubů je hrazeno z léčebných výloh, omezení je na základní ošetření. Vyvrtání, jednoduchá výplň, vytržení, léky k utišení bolesti.

 

Jak je to s pojištěním v případě nakažení Covidem?

Pojišťovna kopíruje vládní nařízení. Pokud klient odjíždí do lokality, kterou Ministerstvo zahraničních věcí neoznačilo jako nedoporučené, je pojištění platné i v případě nakažením Covidem. Covid test není tímto pojištěním hrazený.

 

Vztahuje se pojištění i na události cestou, nikoli v místě pobytu?

Ano, pojištění kryje i pojistné události, ke kterým dojde cestou, za hranicemi ČR. Pojištění odpovědnosti se však nevztahuje na škody způsobené provozem dopravního prostředku (auta), neboť v takové situaci platí povinné ručení.

 

Instagram

Instagram Horosvaz