Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Časté otázky k cestovnímu pojištění UNIQA

Časté otázky k cestovnímu pojištění UNIQA

 

Na jaké druhy cest se vztahuje cestovní pojištění?

Pojištění se vztahuje na turistické a rodinné cesty. Pracovní cesty jsou pojištěny jen v případě, že člen vykonává v zahraničí činnost instruktora, horského vůdce či průvodce. Na pracovní cesty se vztahuje pojištění  léčebných výloh, asistenčních služeb a úrazové pojištění. 

UNIQA VPP_UCZ_Ces_17_výjimky RS ČHS 1.11.2019.pdf

Druhy cest - viz VPP úvodní část čl. 6. 

 

Které státy / území řadí pojišťovna do Evropy a které mimo Evropu?  

Do Evropy jsou pro účely pojištění zařazeny vedle evropských zemí i některá další území a ostrovy. 

UNIQA VPP_UCZ_Ces_17_výjimky RS ČHS 1.11.2019.pdf

Územní platnost pojištění - viz VPP úvodní část, čl 4

Pozor, Elbrus je z hlediska pojištění Asie!

 

Co je předmětem úrazového pojištění?

Předmětem úrazového pojištění je pouze smrt pojištěného následkem úrazu a trvalé následky úrazu pojištěného. Pojištění se nezahrnuje odškodné po dobu hospitalizace, léčení apod.

 

Je možné sjednat si rodinné pojištění tak, že jednotliví členové budou mít rozdílné tarify pojištění, popř. připojištění?

Není to možné. Pokud zvolíte rodinné pojištění, musí mít všichni členové stejný tarif a stejné připojištění. Nelze připojištění zajistit pouze některým členům. Pokud předpokládáte, že během roku budou jen někteří členové rodiny potřebovat připojištění, pojistěte je raději samostatně. 

 

Vztahuje se pojištění i na události cestou, nikoli v místě pobytu?

Ano, pojištění kryje i pojistné události, ke kterým dojde cestou, za hranicemi ČR. Pojištění odpovědnosti se však nevztahuje na škody způsobené provozem dopravního prostředku (auta), neboť v takové situaci platí povinné ručení.

 

Rodinné pojištění je pouze pro rodiče s dětmi, nebo si je mohou koupit i manželé, partneři bez dětí?

Rodinné pojištění si mohou koupit i manželé, partneři bez dětí. 

 

Vztahuje se pojištění UNIQA na záchrannou akci i v případě, že nikdo není zraněný?

Ano, vztahuje, pokud záchranná akce byla potřebná k „odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události“ např. při náhlém zhoršení podmínek, ztrátě horolezeckého vybavení nutného k dokončení výstupu, vyčerpání apod. V takovém případě je limit na záchrannou akci 900 tis. Kč, při zranění platí vyšší limit - 3 mil. Kč.

 

Pokud poruším nějaké místní předpisy nebo zákazy (např. Návštěvní řád TANAPu), a dojde k pojistné události, vztahuje se na mě pojištění?

Ano vztahuje. Pojišťovna není povinna poskytnout plnění pouze v případě, že k pojistné události došlo při trestné činnosti nebo výtržnosti, kdy nebyla dodržena zákonná ustanovení dané země. Při přestupku pojišťovna plní dle smlouvy. 

 

Platí cestovní pojištění na území ČR?

Ne, pojištění nekryje pojistné události, které se stanou na území ČR.

 

Může využít pojištění i člen, který je občanem jiného státu než ČR, nebo člen, který má přechodný nebo trvalý pobyt v jiné zemi než v ČR?

Ano, může. Pojištění mu však nebude platit v zemích, kde je občanem, resp. kde má trvalý nebo přechodný pobyt; pojištění nebude platit ani na území ČR. Viz VPP, úvodní část, čl. 4.

Pozor na psaní rodného čísla u cizinců. Prvních 6 čísel je třeba psát jako u rodného čísla v ČR, tedy první dvě čísla roku narození, dvě čísla měsíce narození, dvě čísla data narození, dále lomítko a čtyři nuly (0000). Nezapomeňte, že u rodného čísla žen je třeba u jednomístného čísla měsíce dopsat před číslo 5, tedy u měsíců 1 – 9 je měsíc zapsán jako 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Pokud je měsíc dvoumístný, tedy 10 – 12, k číslu 1 se přičítá 5, takže měsíc vypadá 60, 61, 62.

 

Je možné pojištění vyřídit ze zahraničí?

Ano, ale účinnost pojištění bude odložena o 7 dnů. To neplatí tehdy, odjel-li člen do zahraničí pojištěn na základě rámcové smlouvy a potřebuje si pojištění pouze prodloužit či rozšířit; v takovém případě platí navazujícící pojištění okamžitě. 

UNIQA VPP_UCZ_Ces_17_výjimky RS ČHS 1.11.2019.pdf

Doba trvání pojištění, pojistné období - viz VPP úvodní část, čl. 3.

 

Do jaké nadmořské výšky pojištění platí?

Pojištění není nadmořskou výškou omezeno.

 

Je pojištění platné i v těhotenství?

Ano, pojištění platí do 26. týdne těhotenství. Po 26. týdnu platí pouze vše ostatní, co se netýká těhotenství a porodu.

 

Jaké jsou věkové limity rodinného pojištění?

Rodinné pojištění lze využít pro děti do 18 let a rodiče do věku 75 let včetně, přičemž se posuzuje ročník narození, ne konkrétní datum narození. 

 

Co znamenají čísla u jednotlivých variant pojištění, tj. 30, 90, 180 a 365?

Je to maximální délka jednotlivého nepřetržitého pobytu v zahraničí, kterou konkrétní tarif pojištění kryje. Např. EVROPA 30 je pojištění pro nepřetržitý pobyt v max. délce 30 dní. Počet pobytů v zahraničí v této délce není omezen. 

 

Jaká je nejdelší možná doba pobytu v zahraničí, kterou pojištění kryje?

Pozor - max. možná doba nepřetržitého pobytu v zahraničí je 365 dnů, na delší dobu se nelze pojistit ani připojistit!