Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Alpy - přehled výstupů

Přehled významnějších výstupů našich lezců v Alpách od padesátých let 20. století  do r. 1982, resp. 1984.

autor přehledu - Jiří Novák

 

Úvodní slovo J. Nováka

Každá organizace, horolezecký svaz nevyjímaje, by měla znát svou historii a svůj vývoj po stránce organizační, personální a také z hlediska sportovního. Domnívám se, že náš Český horolezecký svaz má v oblasti dokumentace své vlastní historie značné mezery. Expediční komise ČHS se snažila v uplynulých dvou letech postupně zpracovat starší “historické” podklady a vypracovat přehledy aktivit ve světových velehorách. Prvním výsledkem byl seznam čs. a českých expedic v Himálaji a Karákorumu, dalším pak přehled výstupů na Kavkaze do r. 1976 a nyní předkládáme bilanci významnějších výstupů našich lezců v Alpách od padesátých let do r. 1982, resp. 1984. Přehled nepokrývá zatím všechny alpské oblasti a rozhodně ani v těch uvedených, nemůže být tento přehled úplný. Zpracování historie je proces postupný a dlouhodobý. Spolu s Jardou Štědroněm jsme za základ použili můj dávný text o vývoji čs. výkonnostního horolezectví, který jsem zpracoval pro Chrousta – Vladimíra Procházku v 70. letech pro tehdy připravovanou publikaci “Dějiny čs. horolezectví”. K dopracování jsme použili řadu zpráv ze zájezdů, článků hodnotících jednotlivé sezóny, hodnocení výstupů roku apod. Bohužel řada podkladů chybí – pro demonstraci uvedu jen jediný příklad. V létě 1969 jsem byl na tzv. pozvání celkem 30 dní v Alpách. Ve Wilder Kaiseru jsem se setkal s libereckýcm zájezdem. Můj očekávaný partner Honza Procházka – Chroust ml. nepřijel, protože dostal čtyřku z ruštiny a mamka ho pro “opakování” před maturitou na zájezd nepustila. Tak jsem cosi vylezl s Vaškem Širlem – to si pamatuji, ale co vylezli ostatní účastníci akce již nevím.

Předkládáme nyní první část přehledu s tím, že v současné době zpracováváme další podklady mj. též z Kavkazu. Pro další dopracování a doplnění chybějících významných výstupů je nutná spolupráce všech, kdož se na historii podíleli jak lezecky, tak organizačně. Významnou pomocí může být zaslání (na adresu ČHS) kopií přehledů výstupů ze zájezdů CK (Sport-turist atd.), zpráv z oddílových výprav a akcí na “devizák” apod., které předložený seznam doplní tak, abychom mohli dopracovat “bilanci” až do dnešních dní. Stejně tak budeme vděčni za případné opravy již zveřejněných údajů. Rozhodně zaslané podklady zpracujeme.

Předem děkuji za pochopení a spolupráci !

Jiří Novák

 

Přehled nepokrývá všechny alpské oblasti a není úlný, budeme rádi, když nám jej pomůžete doplnit. V případě zájmu o spolupráci kontaktujte sekretariát ČHS - 4gsyQOQ%-kBC.Zp4Ys.

 

Přehled výstupů ve vybraných alpských oblastech:

OBLAST HAUT DAUPHINÉ

1962

Barre des Écrins – J pilíř: R.Antoníček, M.Matras, J.Psotka, J.Ševčík

1984

Pic Sans Nom – SZ stěna, prvovýstup: D.Becík, M.Belica

 

SAVOJSKÉ ALPY – MONT BLANC

1956

Grand Charmoz – S stěna, Welzebachova cesta: K. Cerman, R. Kuchař

1957

Petit Dru – Z stěna, Magnoneho cesta: O. Kopal, R. Kuchař

1959

Petit Dru – S stěna: R. Kuchař, Z. Zibrin

Mont Blanc – V stěna, cesta “Poire”: R. Kuchař, Z. Zibrin

Grandes Jorasses – Walkerův pilíř: R. Kuchař, Z. Zibrin

1961

Grand Capucin – V stěna, Bonattiho cesta: J. Havlík, Z. Studnička

1962

Petit Dru – Bonattiho cesta: M. Matras, J. Ševčík

1964

Grand Capucin – Bonattiho cesta: L. Kratochvíl, D. Badier

1966

Mont Blanc du Tacul – Gervasuttiho kuloár, zimní výstup: I.Fiala, P.Kaiser

Petit Dru – S stěna: O. Blecha, L.Kratochvíl

Aig. de Bionassy – SZ stěna: I.Bortel, F.Miškovský, R.Mock

Aig. du Peigne – S pilíř: O.Blecha, L.Kratochvíl

1967

Grandes Jorasses – Walkerův pilíř: M.Kriššák, J.Weincziller / Č.Wojcik, L.Záhoranský

Petit Dru – S stěna: M.Kriššák, J.Weincziller

Petit Dru – Bonattiho cesta: M.Kriššák, J.Weincziller / Č.Wojcik, L.Záhoranský

Mont Blanc du Tacul – Bocalatteho pilíř: Č.Wojcik, L.Záhoranský

Aig. de Triolet – S stěna “Roch-Gréloz: I.Bortel, V.Kanyar

Mont Blanc – V stěna “Brenva” cesta “Major”: M.Doubek, V.Kanyar, J.Ďurana

Aig. de Chardonet – S stěna: L.Kratochvíl, Couralet-Landu

1968

Grandess Jorasses – “Rubáš” v S stěně, 1. letní výstup: O.Blecha, I.Bortel, I.Dieška, V.Kanyar

Grand Capucin – V stěna, Via Ragni, 2.výstup: P.Pochylý, C.Corti, J.Zrůst

Grand Capucin – Bonattiho cesta: J.Exnar, K.Schubert / I.Bortel, B.Bortel / J.Kývala, M.Orolín / Š.Daňko, L.Záhoranský / M.Černý, M.Franěk / M.Vacík, Volena / J.Holec, Vl. Starčala

Aig. Noire de Peuterey – cesta “Ratti - Vitali”: J.Kývala, M.Orolín

Aig. de Triolet – S stěna: P.Dieška, P.Jánoš, V.Mlčouch, R.Mock

Les Courtes – S stěna: P.Dieška, R.Mock

Aig. du Plan – ledopádem: O.Blecha, M.Doubek, V.Kanyar

Mont Blanc – V stěna, cesta “Major”: J.Exnar, K.Schubert

Petit Dru – Bonattiho cesta: Š.Daňko, L.Záhoranský

Point A. Rey – S stěna: O.Blecha, L.Kratochvíl

1969

Mont Blanc – pilíř Freney: M.Orolín, G.Haak

Mont Blanc du Tacul – Bocalatteho pilíř, Rebuffatova varianta, 300 m varianty ve stř. části: I.Bortel, I.Dieška

Mont Blanc du Tacul – Contaminova cesta: Š.Daňko, L.Záhoranský

Mont Blanc du Tacul – Fornelliho pilíř: Vl. Starčala, Martínek

Grandes Jorasses – Walkerův pilíř: O.Blecha, I.Bortel / I.Dieška, P.Dieška / G.Haak, M.Orolín / S.Lukavský, J.Soldán

Petit Dru – Bonattiho pilíř: M.Binar, J.Kývala

Aig. du Midi – Contaminova a Rebuffatova cestou: J.Černá, E.Kodejšová

1971

Petit Dru – Z stěna “Hemming-Robins”: D.Bakoš, P.Dieška, J.Hazucha, V.Petrík

Petit Dru – S stěna: M.Neumann, M.Franěk

Petit Dru – Bonattiho pilíř: J.Kozel, J.Pašek

Aig. Noire de Peuterey – Z stěna “Ratti-Vitali”: Z.Brabec, P.Schnabl / J.Obročník, K.Schubert / J.Kounický, S.Talla / I.Hubený, J.Špitálský

Aig. Blanche – S stěna: J.Obročník, K.Schubert

Mont Blanc – V stěna, cesta “Poire”: J.Kounický, S.Talla

Mont Blanc – V stěna “Sentinelle Rouge”: J.Holec, Skalický, Vl.Starčala / J.Obročník, K.Schubert

1972

Petit Dru – Z stěna “Hemming-Robins”: J.Obročník, K.Schubert

Petit Dru – Bonattiho cesta: J.Hons, L.Jón

Grandes Jorasses – Walkerův pilíř: J.Obročník, K.Schubert / J.Vlček, J.Foltánek

Petites Jorasses – Z stěna: J.Hons, L.Jón

Aig. du Triolet – S stěna, direttissima, 3. výstup: S.Lukavský, V.Širl

Les Courtes – S stěna, centrální pilíř: S.Lukavský, V.Širl, J.Holec

Les Droites – S stěna V vrcholu: J.Pechouš, F.Půlpán

Aig. de Triolet – S stěna “Gréloz-Roch”: J.Obročník, K.Schubert

Mont Blanc – V stěna, “Sentinelle Rouge”: I.Fiala, L.Hodál

1974

Aig. de Droites – S stěna, Lachenalova cesta: J.Rakoncaj, J.Krch, J.Hons, P.Koubek

Les Droites – SV pilíř (Messner), 2. výstup: I.Novák, Z.Brabec

Aig. de Blatiére – Brownova cesta s vlastní variantou v horní části: J.Hons, P.Koubek

Aig. de Blatiére – Brownova cesta: D.Bakoš, V.Petrík / I.Novák, Z.Brabec

Aig. Blanche – S stěna direttissima, hřebenem Peuterey na Mt. Blanc: D.Bakoš, V.Petrík

Aig. du Fou – JV stěna, Harlinova cesta: A.Belica, J. Just, P. Valovič

1975

Mt. Maudit – JZ stěna, prvovýstup středem: L.Chrenka, V.Launer, F.Piaček, P.Tarábek

1976

Petit Dru – S stěna, Polská cesty, 1. zimní výstup: Z.Drlík, J.Stejskal

Petit Dru – Z stěna, Hemmingova cesta, 1. zimní výstup: A.Belica, I.Koller

Grand Pilier d´Angle – SV stěna přes Červený monolit, zimní prvovýstup: L.Chrenka, P.Mižičko, V.Launer, F.Piaček, M.Švec, P.Tarábek

Petites Jorasses – Z stěna, levá část, prvovýstup: I.Koller, J.Stejskal

1977

Mont Blanc – hřeben Col de Voza – Mont Blanc – Col de Hirondelles, 1. zimní přechod: A.Belica, Z.Drlík, J.Obuch, J.Stejskal

Les Droites – S stěna, prvovýstup levou částí: J.Tallová, P.Bednařík, S.Talla

Mont Blanc – V stěna, Japonská cesta (Inoue-Matsumi), 3. výstup: J. Beneš, L. Sulovský

1978

Aiguille du Moine – SV stěna, IV-V: I.Gálfy, R.Gálfy

Petit Dru – S stěna, Bonattiho pilíř, VI, A2: F. Piaček, Zábojník

Les Courtes – SV stěna, švýcarská cesta 65°: Hoholík, Štelbeský

Mont Blanc du Tacul – Gervasuttiho kuloár 55°: B.Mrózek, J.Leska

Tour Ronde – Gervasuttiho cesta 47° cesta: B.Mrózek, J.Leska

Petit Dru – S stěna, Cecchinelova cesta: B.Mrózek, J.Leska

Auguille du Midi – J stěna, Rébuffatova cesta, V, A1: Holčák, Velísek

Auguille du Midi – Contaminova cesta, V, A2: F. Piaček, Pauer, Zábojník

Les Courtes – SV stěna, Švýcarská cesta 65°: Holčák, Velísek

Grandes Jorasses – Crozův pilíř, S stěna, V+: Holčák, Velísek

1979

Les Droites – SV stěna, Messnerova cesta, 1. zimní výstup: M.Béna, J.Kulhavý

Les Droites – S stěna, Couzyho cesta, 1. zimní výstup: D.Becík, M.Marek

Mont Blanc du Tacul – Gervasuttiho pilíř: J.Čejka, J.Fulka, V.Urbanec, zimní výstup

Les Droites – S pilíř, direttissima, prvovýstup: J.Slavík, J.Šimon

Petit Dru – Z stěna, Hemmingova cesta: A.Stehlíková, V.Pavlíček

Grandes Jorasses – S stěna, prvovýstup (Rolling Stones): J.Kutil, T.Procházka, L.Šlechta, J.Švejda

Grandes Jorasses – Walkerův pilíř, Desmaisonova cesta: B.Mrózek, J.Šplíchal

Petit Dru – S stěna, prvovýstup: J.Slavík, J.Šimon

Les Courtes – S stěna, P.Koubek

1980

Mont Blanc du Tacul – V stěna, “Superkuloár”, 60° - 80°, 4. zimní výstup: B.Mrózek, J.Martinez

Aig. du Triolet – S stěna, prvovýstup: K.Jakeš, B.Mrózek, zimní výstup

Mont Blanc – centrální pilíř Brouillard, anglická cesta z r. 1971, V+, A1, M.Belica, J.Baránek

1981

Aig. de Triolet – S stěna, V+, A1, 75°, prvovýstup: K.Jakeš, B.Mrózek, zimní výstup

Petit Dru – Z stěna, cesta J.Harlina, VI, A3-4: A.Stehlíková, V.Pavlíček, J.Ďoubal

Mont Blanc – centrální pilíř Freney, VI, A2, 55°: H.Teisslerová, R.Teissler

Grand Jorasses – S stěna, Walkerův pilíř, VI, A0: Z.Hofmannová, J.Flejberk

Grandes Jorasses – S stěna, prvovýstup na Pointe Marguerite: R.Velísek, O.Seifer

1982

Série zimních výstupů:

Tour Ronde – S stěna, 50°: H. a R.Teisslerovi, J.Piňos

Mont Blanc du Tacul – kuloár Gabarrou, 80°: B.Mrózek, R.Velísek / M. Šmíd / J- Kutil, A. Stránský /

Mont Blanc du Tacul – Jagerův kuloár, 60°, J.Kutil, A.Stránský / J. Fulka

Mont Blanc du Tacul – Anglický kuloár, 85°, 1. zimní průstup: J.Slavík, L.Šlechta

Triangle du Tacul – Via de R.Chere, 80° - M.Šmíd / R. Velísek

Mont Blanc du Tacul – Jagerův kuloár, 60° , R.Velísek

Mont Blanc du Tacul – kuloár Macho, 80°: J.Fulka, O.Seifer / B. Mrózek, 1. sólovýstup

Mont Blanc du Tacul – Superkuloár, V+ 90°: J.Nežerka, J.Rakoncaj / L. Fábry, O. Seifer

Mont Blanc du Tacul – kuloár Diabolo , 60°: Z.Podhorská

Les Droites – S stěna, Cornau-Daville, V, A1, 70°: B.Mrózek O. Seifer, R. Velísek

Petit Dru – S stěna, kuloár Cecchinel-Jager, VI: L.Fábry, L.Kyrc

Les Courtes – S stěna, levá cesta, 70°: O.Seifer / R.Velísek

Mont Blanc du Tacul – Gervasuttiho kuloár, 60° (výstup + sestup): P.Cicvárek / P. Šverma

Triangle du Tacul – V stěna, 70°: L.Šlechta

Aiguille du Plan – kuloár Gabarrou, 85°, 1. zimní výstup: J.Nežerka, J.Rakoncaj

Mt.Maudit – JV stěna, levý zářez, zimní prvovýstup: Z.Demján, F.Piaček

Triangle du Tacul – S stěna, 80°: R.Velísek / M. Šmíd

Les Courtes – S stěna, Švýcarská direttissima, 70°: M.Nosek, O.Novák, K.Procházka / L. Šlechta / J. Kutil / J. Piňos / Z. Podhorská

Petit Dru – Grand couloir direct, 1. zimní průstup: J.Rakoncaj, R.Velísek

Grandes Jorasses – Walkerův pilíř, Anglická cesta, 1. zimní výstup: L.Kyrc, B.Mrózek

Aiguille de Argentiére – V kuloár, 55°: L.Šlechta

Les Droites – S stěna, kuloár Lagarde, V, 85°: H. a R. Teisslerovi / J. Piňos / M. Nosek, K. Procházka

1984

Mont Blanc – JV stěna, Grand Pilier d´Angle, direttissima, prvovýstup: R.Hajdučík, J.Jaško, O.Pochylý

 

WALLISKÉ ALPY

1961

Matterhorn – S stěna, klasická cesta bratří Schmidů: R. Kuchař, Z. Zibrin

1966

Matterhorn – V stěna, 3. výstup: V.  Kanyar, I. Tichý

Matterhorn – S stěna, cesta Schmidů: G. Bauer, S. Kysilková, Takada / V. Kanyar, I. Tichý / J. Budín, J. Ďurana, M. Matras

Matterhorn – S stěna, Bonattiho cesta, 3. výstup: M. Kriššák, J. Weincziller

Liskamm – SV stěna, Welzenbachova cesta: J.Bendík, I.Goll

Breithorn – SZ stěna: P.Baudiš, J.Jursa

1967

Matterhorn – S stěna, Bonattiho cesta, 2. zimní výstup: J.Psotka, J.Ďurana, M.Kaláb

Matterhorn – S stěna, Bonattiho cesta, 4. výstup, prvovýstup napřimující variantou: V.Kanyar, M.Vacík

Liskamm – SV stěna, Welzenbachova cesta: V.Kanyar, V.Mlčouch, M.Vacík

1968

Liskamm – SV stěna, Welzenbachova cesta: J.Exnar, K.Schubert

1972

Liskamm – SV stěna, Klucknerova cesta: Z.Brabec, P.Schnabl / J.Novák, J.Rakoncaj

Breithorn – SZ stěna, cesta ”Supersaxo”: L.Horka, B.Kadlčík, S. Drlík, V.Prokeš

Matterhorn – S stěna, cesta Schmidů: Z.Brabec, P.Schnabl / J.Rakoncaj, J.Novák / J.Kozel, J.Pašek

Matterhorn – S stěna, prvovýstup přímou cestou: Z.Drlík, V.Prokeš, L.Horka, B.Kadlčík

1973

Liskamm – Z vrchol, direttissima SV stěny (Pokorski, Hiebeler): J.Kozel, J.Jániš / J.Seifert, V.Těšitel

Liskamm – SV stěna Klucknerova cesta: B.Husička, P.Plachecký

1978

Matterhorn – V stěna: Brzák, I.Novák, Vaněk

Breithorn – SV stěna, 60°, III: Mikuš, Špaček

Dent d´Herens – S pilíř, Welzenbachova cesta, 60°, V+: Fulka, Sochor

Liskamm – SV stěna, Diembergerova cesta, V: Němec, Pavlíček, Teissler

Liskamm – SV stěna, direttissima Hiebeler-Pokorski, 60°: Kopelent se spolulezcem

Dent d´Herens – S stěna, polská cesta, 60°, V-VI, A2: Hermann, Holec, Urbanec

Matterhorn – S stěna, stará cesta: Kolář, J.Rybička, J.Šmíd

Breithorn – SV kuloár na V vrchol, IV-V: Doubner, Kopelent, Macner, Šplíchal

Matterhorn – S stěna, ”Zmuttský nos”: L.Hák, J.Kutil, V.Pavlíček

 

BERNSKÉ ALPY

1961

Eiger – S stěna, klasická cesta: R.Kuchař, Z.Zibrin

1968

Eiger – S stěna, klasická cesta: O.Gult, H.Rost

1971

Eiger – S stěna, klasická cesta: J.Soldán, V.Širl / I.Novák, K.Procházka / J.Pechouš, F.Půlpán

1976

Eiger – S stěna, japonská direttissima, 2. zimní výstup: P.Gříbek, L.Horka, J.Martínek, M.Motyčka, M.Novák, V.Starčala

Eiger – S stěna, Harlinova direttissima, 1. letní výstup: P.Bednařík, P.Cicvárek, J.Sochor, P.Ševčík

Eiger – S stěna, prvovýstup v pravé části: S.Kysilková, P.Plachecký, J.Rybička, J.Šmíd

Scheidegg Wetterhorn – Přímý západní pilíř: J. Novák, M. Šmíd / J. Hons, S. Šilhán

1978

Eiger – S stěna, 1. zimní výstup skotskou cestou: J.Beneš, J.Krch

Eiger – S stěna, prvovýstup a 1. zimní výstup levou částí: J.Flejberk, J.Rybička, J.Šmíd, M.Šmíd

1978

Mönch – S stěna, 45-60°: Š.Estočko, P.Rajtár

1982

Mönch – S stěna, anglická cesta s vrcholovou variantou: Dinga, Hudek

Ochs – S stěna: Ďuriš, Michalko

Mönch – S stěna, cesta “Nollen”: Hák, Lihotská

Eiger – S stěna, S zářez, VIII-, A3, 2 výstup: J.Novák, O. Seifer, S.Šilhán

Scheidegg Wetterhorn – Přímý západní pilíř: J. Ďoubal, A. Stehlíková

Eiger – S stěna, Ženevský pilíř: R. Teissler, Zboja

Mönch – S stěna cesta “Nollen”: Z. Podhorská, H. Teisslerová

 

OBLAST BERGELL

1964

Pizzo Badile – SV stěna, Cassinova cesta: R.Kuchař, Z.Zibrin

1968

Sciora di Fuori – SZ pilíř (Fuorikante): P.Schier, P.Hipman

1969

Pizzo Badile – SV stěna, Cassinova cesta: J.Hazucha, P.Hipman / J. Novák, K. Prinz

Pizzo Cengalo – SZ pilíř: J.Hazucha, P.Hipman

Pizzi Gemmeli – S hrana: J.Hazucha, P.Hipman

1971

Pizzo Cengalo – SZ pilíř: J.Novák, J.Rakoncaj

Pizzo Cengalo – Vinciho cesta: J.Novák, J.Rakoncaj

Pizzi Gemelli – S hrana: J.Novák, J.Rakoncaj

1973

Pizzo Badile – SV stěna, Via del Fratello: L.Chrenka, V.Launer / Mareš, Brejcha / V.Těšitel, J.Seifert

Pizzo Badile – SV stěna, Cassinova cesta: B.Husička, P.Plachecký

Sciora di Fuori – SZ pilíř: L.Chrenka, V.Launer / Kulhánek, I.Bražina, Mareš, Brejcha

Pizzi Gemelli – S hrana: B.Husička, P.Plachecký

1974

Pizzo Cengalo – SZ pilíř: J.Stejskal, P.Vaško

1975

Pizzo Badile – prvovýstup středem V stěny: A.Belica, I.Koller

1978

Roda Valle della Neva – S stěna, V, A2, zimní výstup, prvovýstup: Bednařík, Beneš

Pizzi Gemelli – S hrana, “Žehlička”, V: P. Stříbrný, P. Skalka

Colle del Badilet – S kuloár 60°: Šplíchal, M. Doubner

Pizzi Gemelli – S hrana, “Žehlička”: Mašková, Matulová, Špaček, Herman, Mikuš, Koubek, Urbanec, Reis, Burghard, Kopelent, Macner, Ullman, Zalabák, Heraf, Cígler, Nežerka, Novotný, Horejc, Matějka, Drahoňovský, Sochor ( v řadě samostatných družstev)

Ago di Sciora – SZ pilíř, IV: Špaček

Pizzo Cengalo – kuloár, 45-50°, 60°: Kopelent, Macner

Torre Inominata – S pilíř, IV+: Holec, Herman, Srovnal, Heraf, Cígler

Pizzo Badile – SV stěna, Cassinova cesta, VI: Pavlíček, Němec, R. Teissler / Drahoňovský, J. Sochor / J. Nežerka, M. Novotný / manželé Kořínkovi

Ago di Sciora – Z hrana, V: Mašková, Koubek, Matulová, manželé Kořínkovi

Pizzo Badile – SZ stěna, “Bílým pásem”, V+, prvovýstup: I.Koller, S.Šilhán

Ago di Sciora – Z hrana, V: manž. Kořínkovi

Sciora di Fuori – S hrana, VI-, A3: J. Nežerka, M. Novotný

Sciora di Dentro – Z pilíř, V, A2, prvovýstup: Janiš, J.Novák

Ago di Sciora – přímá J stěna, V+: manželé Kořínkovi

Pizzi Gemelli – SZ stěna, V, manželé Kořínkovi

Pizzo Badile – SV stěna “Cesta květů”, prvovýstup pravou částí: I.Koller, S.Šilhán

Pizzo Badile – SZ stěna, vlevo od Brabani-Castiglioni, V: manželé Kořínkovi

Pizzo Cengalo – SZ pilíř, VI: Drahoňovský, Sochor, Nežerka, Novotný

Pizzo Cengalo – levou částí SZ pilíře, VI, A0, prvovýstup: Koller, S.Šilhán

La Vécchia – JV stěna, V+, A1: Janiš, J.Novák

1980

Punta Ferrario – cesta velkým koutem VI, A2, prvovýstup: Čiernik, Piaček, Ryžný, Marek

Cima di Castello – přímá V stěna VI: R. Velísek, O. Seifer

Pizzo Badile – J stěna, Via Molteni V: Koller, Kollerová

Pizzo Badile – J stěna, Via Molteni s vl. variantou, V: Obuch, M.Belica

Punta Allievi – Via Gervasutti, VI: Novák, Soukup, Keyř, Šverma / Kopal, Chládek, Polman, Zajíc

Picco Luigi Amedeo – cesta “Nusdeo-Taldo”, VI+, A3: Čiernik, Piaček / Obuch, M.Belica

Cima di Castello – J stěna, VI-, prvovýstup: R. Velísek, O. Seifer

Pizzi Gemelli – Žehlička, V: Koller, Kollerová / Šilhán, Ďoubal

Punta di Zocca – Via Paravicini, V+: O.Novák, Soukup

Pizzo Cengalo – J stěna, Via Vinci, V+: O.Kopal, L. Chládek, M. Polman, Zajíc / Kašťák, Šlechta, Stránský, Šverma

Punta Allievi – JV stěna s vl. variatou VI: Velísek, Seifer

Quota 3228 – cesta ”Citta di Sondrio”, VI, A3: Velísek, Seifer

Pizzi Gemelli – SV stěna, direttissima, V+, prvovýstup: Šimon, Charvátová, Škalda

Pizzo Badile – SV stěna, Cassinova cesta, V+: Ambrožová, Krch / Novák, Keyř / Charvátová, Soukup

Picco Luigi Amedeo – “Sýr a víno”, VI, A2, prvovýstup: Kašťák, Šlechta, Stránský

Sciora di Fuori – “Fuori kante”, VI, A2: Šilhán, Ďoubal

Pizzo Badile – Cesta květin (vrchní část Cassin), VI: Z.Drlík, J.Flejberk

Pioda di Sciora – SV stěna, V, A3, prvovýstup: Obuch, M.Belica

Pizzo Badile – SZ stěna, Velký zářez, V+, A1, prvovýstup: J.Beneš, L.Sulovský

Pizzo Trubinasca – S pilíř VI, prvovýstup: Čiernik, Piaček

Pun – Bonattiho cesta, V+: Čiernik, Piaček

Badiletto – VI, A1, Ae, prvovýstup: Marek, Koller

Pizzo Cengalo – S pilíř,V: Hyžný, Beneš, Marek / Koller, Kollerová / Z.Drlík, J.Flejberk / : Novák, Soukup, Charvátová, Keyř

Pizzo Badile – cesta ”Nardella-Scarabelli”, VI+, A3, e: Velísek, Seifer

Pizzo Ligoncio – SZ stěna, direttissima, VI-, A1, prvovýstup: S.Šilhán, J.Ďoubal

Pizzo Badile – SV stěna, žlábek “Memento mori”, VI+, A3, prvovýstup: J.Šimon, Z.Škalda, J.Rybička

Sella Ligoncio – Severní spára, VI-, A1, prvovýstup: Šilhán, Ďoubal

Pizzo Torrione Orientale – cesta “Taldo-Zamboni VI+: Obuch, M.Belica

Picco Luigi Amedeo – VI, A3, prvovýstup: Čiernik, Piaček

Punta Ferrario – cesta ”Taldo-Zamboni-Frisia”, V, VI: Obuch, M.Belica

Cima di Castello – J stěna, střed ploten, VI+, A3, e, prvovýstup: Velísek, Seifer

 

1982

Pizzi Gemelli – Žehlička, zimní výstup, V: Z.Hofmanová, A.Stehlíková

Pizzo Cengalo – Anticima Orientale, S stěna, Via Canpes, VI-, A1, prvovýstup, 1. zimní výstup: F.Bauer, J.Ďoubal, J.Novák

Pizzo Badile – SV stěna, cesta “Memento mori”, 1. zimní výstup: F.Bauer, J.Ďoubal

Pizzo Badile – V stěna, anglická cesta, 1. zimní výstup: Z.Hofmanová, A.Stehlíková

 

OBLAST PIZ BERNINA

1973

Piz Palü – S stěna V pilíř: J.Jániš, J.Kozel

Piz Palü – S stěna Z pilíř: J.Jániš, J.Kozel / S.Talla, J.Tallová

Piz Bernina (Piz Bianco) – SV stěna, prvovýstup: S.Talla, J.Tallová

1978

Piz Bernina – Z stěna, Welzenbachova cesta - 55°: Hermann, Holec, Srovnal

Piz Bernina – Z stěna, Biancograt: Š.Estočko, Vrba, P.Rajtár, Hruška, Hanařík, Střelcová, Manica, Gavlovský, Lichý, Volný

Piz Palü – pilíř P.Spinaz: Najman, Najmanová

 

RÄTIKON

1971

Grosser Drusenturm – Švýcarský pilíř, VI+: J.Novák, J.Rakoncaj

1978

Sulzfluh – Přímá JZ stěna (Hiebelerova cesta), VI-, A1: manželé Kořínkovi

1979

Grosser Drusenturm – Přímý J pilíř “Sonnenpfeiler”, VI, A2: P. Bednařík, J. Šmíd

Drusenfluh - cesta ”Stösserschlucht”, IV, V: P. Bednařík

Kirchlispitzen – Via Andres, VII-, A1: P. Bednařík, J. Šmíd

Grosser Drusenturm – Švýcarský pilíř, VI+, J. Ďoubal, P. Krupka

Sulzfluh – JZ stěna, cesta CKC, VII-: J. Ďoubal, J. Novák / P. Krupka, Ch. Scherrer

Schijenfluh – Niedermannova cesta, VI, A2 (VII+): J. Ďoubal, P. Krupka / J. Novák, P. Marrug

Kirchlispitzen – Via Pardutz, VI, A0, P. Bednařík, J. Šmíd

1982

Schijenfluh – Niedermannova cesta, VI, A2: J.Flejberk; J. a Z.Hofmannovi, J. Nežerka

Schijenfluh – Scherrerova cesta, VI, A3: Hromádko, O.Seifer, S.Šilhán

Grosser Drusenturm – Švýcarský pilíř, VI, A0 (VI+): Lihocká, Podhorská; Ďuriš, Michalko

Grosser Drusenturm – Bauerův pilíř, VI, A1: S. Lukavský, O.Novák, Procházka, Šimůnek

Sulzfluh – cesta Neumann-Stanek, VI-: Ďoubal, Stehlíková

Grosser Drusenturm – Švýcarský pilíř, VI, A0 (VI+): Dinga, Hudek

Sulzfluh – J pilíř, IV+: Hák, Havlíková, Skřička

Grosser Drusenturm – cesta “Seth-Abderhalden”, VI, A1: S.Lukavský, Procházka

Kirchlispitzen – Via Andres, VII-, A1: R. a H. Teisslerovi, Zboja

Sulzfluh – Přímá JZ stěna (Hiebeler), VI + Hromádko, O. Seifer, S. Šilhán

 

WETTERSTEIN

1968

Schüsselkarspitze – J stěna, Knappova cesta: J.Procházka, H. Gasteiger

Plattspitze – SV stěna, přímá cesta, 1. výstup, J.Novák, Z.Záhora, B.Drechsel

1969

Oberreintaldom – S stěna: J.Schier, K.Schubert

 

KARWENDEL

1969

Lalidererwand – S zářez (Rebitsch): J.Novák, W.Linser

Fallbachkarspitze – S stěna, “Kuen-Haim”, 3. výstup: J.Novák, K.Brentel

Speckkarspitze – Buhlova cesta: J.Novák, K.Brentel

Kl. Lafatscher – Přímý SV zářez: J.Novák, W.Linser

1971

Kl. Lafatscher – Přímý SV zářez: J.Novák, J.Rakoncaj

1979

Kleiner Lafatscher – Přímý SV zářez: J.Ďoubal, P.Krupka / V. Suchl, P. Šverma

Martinswand – J stěna, V kout: P. Bednařík, J. Novák, K. Prinz

Martinswand – Auckenthalerova cesta: J. Flejberk, I. Vozárik / P. Bednařík, K. Prinz

Martinswand – Direttissima, J. Ďoubal, P. Krupka / S. Šilhán, J. Šimon / P. Bednařík, J. Šmíd

Speckkarspitze – S stěna, Česká plotna, VIII-, prvovýstup: J.Ďoubal, P.Krupka, J.Novák

Speckkarspitze – SZ pilíř: V. Faltus, I. Huml, Z. Kovář

Speckkarspitze – Z stěna, ”Sint-Messner”: J. Ďoubal, P. Krupka

Speckkarspitze – Z stěna, Buhlova cesta: J. Ďoubal, P. Krupka

Fallbachkarturm – S stěna, Velký zářez, prvovýstup, V: J. Ďoubal, P. Krupka

 

WILDER KAISER

1969

Fleischbank- JV stěna (Wiessner –Rossi), J. Novák, W. Linser

Leuchsturm – J stěna, stará cesta, J. Novák, V. Širl

Predigtstuhl – Z stěna, cesta ”Schüle-Diem”, J. Novák, V. Širl

1979

Bauernpredigtstuhl – spára “Lucke-Strobel”, VI, A1: J.Ďoubal, J.Novák / P. Krupka, A. Gasteiger

Fleischbank – Cesta “Aschenbrenner-Lucke”, VI, A1: J.Novák, A.Gasteiger

Fleischbank – cesta “Rebitsch-Spiegel” (s nástupovou variantou) VI, A1: J.Ďoubal, P.Krupka

Fleischbank – cesta”Pumprisse”, VII: S.Šilhán, J.Šimon / J. Ďoubal, P. Krupka, A. Gasteiger / P. Bednařík, J. Šmíd

Fleischbank – JV zářez, VI, A1: J.Flejberk, I.Vozárik / H. Kopalová, V. Suchl

Maukspitze – J pilíř, VI, A3: P.Bednařík, J.Šmíd

Predigtstuhl – Schüle, Diem, VI, A1: H.Kopalová, V.Suchl

Fleischbank – Schmuckův komín, VI, A2: P.Bednařík, J.Šmíd / S. Šilhán, J. Šimon

Fleischbank – Noichlova cesta, VI, A2: S.Šilhán, J.Šimon

Vordere Karlspitze – SV hrana, V, A1: I.Huml, P.Šverma

Fleischbank – JV stěna, V+: H.Kopalová, V.Stuchl

Maukspitze – centrální pilíř, V+, A2: J.Flejberk, I.Vozárik

Maukspitze – Buhlova cesta, VI-, A1: S.Šilhán, J.Šimon

Fleischbank – Dülferova cesta, V: S.Šilhán, J.Šimon, I.Vozárik

Bauernpredigtstuhl – Stará Z stěna, VI-: V. Faltus, Z. Kovář / S.Šilhán, J.Šimon

 

BERCHTESGADENSKÉ ALPY

1964

Watzmann – V stěna, Salzburgská cesta: J.Budín, J.Čihula, J.Psotka

1966

Watzmann – V stěna, Salzburgská cesta: J.Schier, P.Procházka

1967

Watzmann – V stěna, Salzburgská cesta: L.Mejsnar, J.Košťák / M.Franěk se spolulezcem

Watzmann – V stěna, Berchtesgadenská cesta: J. Novák, Z. Novotný

1969

Watzmann – V stěna, Salzburgská cesta: L.Veselý, M.Albrecht / J.Foltánek, L.Fiala / K.Jerhot, K.Fuhl

Gr. Mühlsturzhorn – J hrana: K.Schubert, J.Schier

 

DOLOMITY

1961

Cima Grande – S stěna, Comiciho cesta: R.Kuchař, Z.Zibrin

1964

Cima Grande – S stěna, Comiciho cesta: G.Bauer, S.Kysilková

1965

Cima Grande – S stěna, Comiciho cesta: Č.Wojcik, Skalický

Marmolada – J pilíř (Micheluzzi): F.Chlumský, Č.Wojcik, Jančík, Torn

1966

Cima Grande – S stěna, Comiciho cesta: M.Mereš, J.Fabík

1967

Cima Tosa – SV stěna, 5. výstup: M.Albrecht, L.Veselý

Crozzon di Brenta – direttisima SV stěny: Luxik, Veverka

Cima Ovest – S stěna, Cassinova cesta: M.Albrecht, L.Veselý

Piz de Ciavázes – J. stěna (Micheluzzi): L.Kratochvíl, A.Srb

Tofana di Rozes – Tissiho cesta: P.Prachtel s druhem

1968

Civetta – P.Tissi, SZ stěna, “Philipp-Flamm”: L.Páleníček, F.Půlpán

Torre di Valgrande – cesta “Carlesso-Menti”: L.Páleníček, F.Půlpán, T.Melichar, M.Machovič

Monte Pelmo – S stěna: P.Hipman, P.Schier

Crozzon di Brenta – SV pilíř, 4. výstup: M.Albrecht, L.Veselý

1969

Civetta – SZ stěna, Cesta přátel, 2. výstup: S.Lukavský, P.Schnabl

Civetta – SZ stěna, Sollederova cesta: J.Krch, M.Sedláček

Civetta – SZ stěna, P.Tissi, cesta Philipp-Flamm: J.Exnar, K.Schubert / S.Lukavský, J.Soldán / I. a P. Dieškovi

Torre di Valgrande – cesta Carlesso-Menti: I. a P. Dieškovi, D.Jansen

Marmolada – J stěna, “Scheffler-Uhner”: L.Páleníček, H.Myslivcová

Cima Ovest – S stěna, Cassinova cesta: L.Páleníček, H.Myslivcová / J.Exnar, K.Schubert / M.Nosek, T.Gross

Cima Grande – S stěna, direttissima: L.Páleníček, H.Myslivcová

Cima Grande – S stěna, “Camilotto-Pellisier”: L.Páleníček, H.Myslivcová / P.Stříbrný s druhem

Cima Grande – S stěna, Comiciho cesta: J.Soldán, L.Kuba / S.Lukavský, P.Schnabl / T.Gross, M. Nosek

1970

Civetta – SZ stěna, Cesta přátel: L.Hodál, O.Pochylý

Civetta – SZ stěna, Sollederova cesta: M.Neumann, V.Petrík

Marmolada – J pilíř (Micheluzzi): M.Neumann, V.Petrík

Tofana – J stěna, direttissima: M.Neumann, V.Petrík

Cima Ovest – pilíř Veveřiček: I.Fiala, O.Pochylý

Cima Grande – S stěna “Camilotto-Pellisier”: L.Hodál, J.Martínek

1971

Civetta – SZ stěna, cesta Philipp-Flamm: L.Hodál, O.Pochylý

1972

Civetta – SZ stěna, Sollederova cesta (var. Panzo): Adamík, Bílek

Civetta – SZ stěna, Comiciho cesta: P.Červenka, P.Malárik, Š.Petrovič, F.Piaček

1973

Crozzon di Brenta – SV zářez: J.Richtr, I.Hubený

Brenta Alta – SV zářez (Oggioni): L.Zalabák, J.Moulis

Crozzon di Brenta – Via dell Guide: L.Zalabák, J.Moulis

Guglia di Brenta – Spigolo Fox, Koukalová, Novotná

Marmolada – J stěna, Via Slovakia, 1. výstup: I.Koller, M.Marek, M.Ondráš, P.Tarábek

Marmolada – J stěna, Messnerova cesta: I.Koller, M.Ondráš

Marmolada – J stěna, Soldova cesta: P.Tarábek, M.Marek

1974

Cima Su Alto – Piussiho cesta, 3. výstup: J.Nežerka, V.Charousek

Cima Su Alto – Velký zářez: J.Nežerka, V.Charousek / Lamka, Lipský

Torre Trieste – cesta Carlesso-Sandri: P.Skalka, T.Procházka / P.Bednařík, Polák

Civetta – SZ stěna, P.Tissi, cesta Philipp-Flamm: P.Bednařík, Cígler / Lamka, Lipský / Dluhoš, Voráček

Civetta – SZ stěna, Sollederova cesta: S.Kysilková, Z.Novotná, M.Hlináková, A.Bromová

Civetta – SZ stěna, Sollederova cesta Penzovou variantou: P.Bednařík, Cígler / Dluhoš, Langer / V.Voráček, P.Pachman / Benedikt, Sedláček

Torre Trieste – Tissiho cesta: Z.Sucharda, J.Zajíc

Torre di Valgrande – cesta Carlesso-Menti: J.Sochor, J.Novák / Dluhoš, Langer / P.Bednařík, L.Stoy, Polák

Torre Venezia – Livanosova cesta: M.Melzochová, D.Štěrbová

Torre Venezia – Andrichova cesta – Z.Novotná, M.Hlináková

Cima de Gasperi – SZ stěna: L.Stoy, Polák

Cima Ovest – SV hrana: M.Ivankovič, I.Vozárik

Cima Grande – JZ hrana: M.Ivankovič, I.Vozárik

Tofana di Rozes – JV stěna: M.Ondráš, M.Marek, Hraško

Tofana di Rozes – JV pilíř: M.Ondráš, M.Marek, Hraško

1977

Cima Ovest di Lavaredo – S stěna, prvovýstup levou částí: Z.Demján, J.Porvazník, P.Zelina

Cima Canali - Buhlova spára (VI-) B. Kofol (Slo), Z. Vraný


1978

Torre Venezia – J stěna, cesta Tissi-Andrich-Bartoldi, VI: J.Blaško, P.Holzer, D.Macko, P.Vaško

Torre Venezia – JZ hrana, cesta Andrich-Fae, V+: Hyžný, Tremba / D.Dinga, A.Ferancová, A.Zábrodský L.Rozsíval, L.Rybanský

Torre Venezia – JZ pilíř, cesta Ratti-Panzeri, VI-: J.Čižík, L.Kyrc, J.Michalko / J.Bednár, J.Tremba / D.Dinga, A.Zábrodský, A.Ferancová, A.Kušnieriková

Torre Venezia – SZ stěna, cesta Castiglioni-Kahn, V: P.Ambrázy, J.Bednár / A.Ferancová, L.Hudák, A.Kušnieriková, L.Rozsíval, L.Rybanský / V: M.Belica, E.Bobačicová / : J.Hyžný , J.Čižík, L.Kyrc

Torre d´Alleghe – SZ stěna cesta Peterka-Majer, IV+: L.Rozsíval, L.Rybanský

Torre Venezia – JZ stěna, direttissima, VI, A3: M.Belica, T.Jánoš

Cima Su Alto – SZ stěna, cesta Livanos-Gabriel, VI+, A2: D.Dinga, A.Zábrodský

Cima Ovest – S stěna, Francouzský pilíř, V+, A3: V.Kinčeš, J.Povrazník, P.Zelina

Civetta – SZ stěna, cesta Philipp-Flamm, horní část Comiciho cestou, VI, A2: L.Kyrc, J.Michalko

Cima Su Alto – SZ stěna, cesta Vitali-Ratti, VI: M.Barzinský, J.Serátor

Guglia Rudatis – JV hrana, Rudatisova cesta, V-: D.Macko, P.Vaško / J.Bednár, J.Hyžný / J.Blažko, P.Holzer

Punta Civetta – SZ stěna, cesta Andrich-Fae, VI+, A1: M.Belica, T.Janoš

Sasso Pordoi – SSZ stěna, cesta Mantegna-Zorzi, V: L.Hudák, L.Rybanský

Torre Venezia – JZ hrana, cesta Andrich-Fae, V+: D.Macko, P.Vaško / J.Bednár, J.Tremba / M.Borzinský, J.Serátor

Pan di Zucchero – JV hrana, Peterkova cesta, V: P.Ambrózy, L.Kyrc, J.Bednár, J.Tremba, E.Bobačicová, J.Michalko

Torre di Valgrande – cesta Carleso-Menti, VI, A3: J.Čižík, J.Hyžný / M.Belica, D.Macko, J.Blaško, P.Holzer / J.Bednár, J.Tremba

Punta Civetta – SZ stěna, Via Asta, VI+, A2: V.Kinčeš, P.Zelina

Campanile di Brabante – cesta Andrich-Tissi, VI+: M.Belica, D.Macko

Punta di Frida – J stěna, Comiciho cesta, V-VI: A.Ferancová, A.Kušnieriková, M.Barzinský, J.Serátor

Torre Venezia – JV stěna, cesta Tissiho, V+: M.Belica, J.Porvazník

Campanile di Brabante – SZ hrana, Rudatisova cesta, VI+: J.Bednár, J.Hyžný

Pan di Zucchero – SZ hrana, Tissiho cesta, V+: J.Bednár, J.Hyžný

Marmolada d´ Ombretta – J stěna, stará cesta, IV-V: Mrázik, Voves

Pan di Zucchero – SZ stěna, “Via Lokomotiva”, V+, A2, prvovýstup: M.Belica, V.Kinčeš, J.Porvazník, P.Zelina

 

1979

Cima Grande – S stěna, direttissima: Voráček, Zajíc; Danihelka, Doležal; Voděracký, Hák

1980

Monte Agner – S stěna, Messnerova cesta, VI, 1. zimní výstup: J.Rakoncaj, J.Stejskal

Piccola Civetta – S stěna, Československá cesta, V+, A3, prvovýstup, 1. zimní výstup: J.Porvazník, P.Valovič

Civetta – SZ stěna, Cesta přátel, V+, A2, 1. zimní výstup: J. Ďoubal, Z.Charvátová, J.Nežerka, S.Šilhán

Civetta - SZ stěna, Via dei Fodom, VI, A2, 1. zimní výstup, 2. výstup celkem: J.Fulka, M.Šmíd

Torre d´ Alleghe – Via Bellenzier VI+, 1. zimní výstup: J. Ďoubal, J. Nežerka, S. Šilhán

Civetta, Punta Tissi – S stěna, Via Martini, V+, A2, 1. zopakování: L.Odstrčil, V.Porvazník

1981

Marmolada – J stěna, cesta přes Rybu, prvovýstup: I.Koller, J.Šustr

Marmolada – J stěna, prvovýstup, V+, A0: J.Gocál, L.Králíček

1983

Civetta, P. Tissi – S stěna, Via Martini, 1. zimní výstup: A.Križo, J.Novotný, V.Porvazník

1984

Monte Agner – S stěna, Via del Cuore (cesta L. Masarotta), 2. výstup, 1. zimní výstup: J.Ďoubal, S.Šilhán

Civetta – SZ stěna, Via del Miracolo, 1. zimní výstup: Š.Bednár, J.Kuba, S.Kuba, J.Matava

Civetta – SZ stěna, Torre d´Allegne, 1. zimní výstup: B.Danihelková, V.Fůsová

Civetta – SZ stěna, Via del Rifugio, 1. zimní výstup: L.Klembárová, T.Jánoš, L.Odstrčil, E.Velič

 

JULSKÉ ALPY

1964

Špik – SV hrana, prvovýstup: J.Kaplan, J.Rada

1965

Široka Peč – S stěna, prvovýstup: J.Čihula, S.Stehlík

Frdamane Police – Liberecká cesta, prvovýstup: J.Čihula, M.Machovič

1969

Šite – SZ stěna “Zajeda”: L.Jón, J.Hons

1971

Šite – SZ stěna “Zajeda”: L.Páleníček, H.Myslivcová

Triglav – S stěna Prusik-Szalay (V) E. Kodejšová, Z. Vraný


1972

Stenar - Zajeda (VI-) L. Wozniak, Z. Vraný


1974

Jalovec  -  Comiciho hrana B. Kofol (Slo), Z. Vraný

Šite – SZ stěna “Steber”, 5. výstup: J.Nežerka, V.Charousek

Šite – SZ stěna “Zajeda”: L.Stoy, Z.Novotná

Triglav – Z stěna, Tržaška směr s prvovýstupem přímo na vrchol: P.Bednařík, Cígler, J.Polák, P.Pachman1976

Triglav - S stěna, Skalaška s lodi (V) B. Kofol (slo), Z. Vraný

Špik – SZ stěna, Dabeljskova cesta s variantou, V+: Gejdoš, Přikryl

Šite – přímá cesta, zářezem, VI+: Stehlíková, Hák

Travnik – Aschenbrennerova cesta, VI: Hák, Stehlíková

Stenar – S hrana, V+: Hlaváček, Schwarz

Triglav – Jugov steber, V: Polach, Vodrážka, Hajzera, Králíček

Triglav – V zářez, IV+: Appel, Babůrek

Triglav - Zářez velkých hexcentrů” – V, prvovýstup na Čopův pilíř, VI: Hlaváček, Schwarz

Triglav – obraz Sfingy, VI A3: Schwarz, Hlaváček

Triglav – cesta Petrnelova-Skalaška, VI, A1a: Šteflíček, Sedláček

Malá Mojstrovka – SZ hrana, III-IV: Ehler, Krejčí

Jalovec – prostřední zářez, V: Polach, Vodrážka

Malý Jalovec – zářez, IV: Hajzera, Králíček

Jalovec – Comiciho cesta, VI-: Appel. P.Schnabl

Šite – SZ stěna, Zajeda, VI+: Skokan, Vodrážka, Mžourek

Travnik – Hudeček-Juvan, VI, A0: Appel, Hlaváček

Jalovec – Comiciho cesta, VI-: Stuchlíková, Zilvar, Šteflíček, Hubka

M.Jalovec – zářez, IV: Ehlar, Krejčí

M.Mojstrovka – SZ hrana, III-IV: Hajzera, Králíček

M.Mojstrovka – SZ variant, IV+: Šteflíček, Hubka

1978

Šite – SZ stěna, přímá cesta zářezem, B. Kofol (slo), Z. Vraný

1979

Šite, Steber – Z.Charvátová, Skokan, Mžourek, Seifer, Hlobil

Triglav – S stěna, Čopův pilíř: Seifer, Hlobil; Kohout, Zalabák

1982

Triglav - S stěna, Německá cesta s Zimmer-Jahnovou variantou, III-IV: J.Janšta, J.Culek, M.Mikyška

Triglav - S stěna, Čop a Peternelem (VI, A1) B. Kofol (slo), Z. Vraný

1983

Triglav – S stěna, kombinace Peterneliho a Čopovy cesty, 2. zimní výstup: J.Hudeček, M.Mikyška

Špik - Špikova diretissima (VI+), B. Kofol (slo), Z. Vraný

1984

Triglav – Krátká německá cesta s Zimmerovou variantou, 1. ženský zimní výstup: Z.Podhorská, H.Semanová

 

Triglav - Skalašsko-goreňská cesta, V+, dole Vzchodni variant VI-, M.Peč, R.Horák, A.Pečová

Triglav - Čopův pilíř, VI A2, J. Kyncl sen., J. Kyncl jun.

 

STAV ZPRACOVÁNÍ: 25. února 2002