Facebook

Český horolezecký svaz

ČHS členství, informace

ČHS servis pro členy

Skály

Vzdělávání

Mládež

Reprezentace ČR 2017

Reprezentace ČR v soutěžním lezení v roce 2017

 

Reprezentaci České republiky jmenuje Komise soutěžního lezení na základě výsledků nominačních závodů v jednotlivých disciplínách závodů a po splnění podmínek pro zařazení do reprezentace (uvedeno níže).

 

Složení reprezentačních družstev pro závodní sezonu 2017 bude uvedené v následující tabulce:

 

   Obtížnost  Bouldering  Rychlost
muži

 

 

Libor Hroza, Jan Kříž,  Petr Burian, Matěj Burian

ženy    

 

junioři    

Sára Urbanová,
Pavel Krůtil

mládež A     Hana Křížová
mládež B     Tereza Cibulková

 

Informace pro závodníky, kteří mají možnost nominovat se na základě výsledků nominačních závodů do reprezentace ČR

Závodníci se mohou ucházet o místo v reprezentačním družstvu podle nominačních pravidel pro rok 2017 (dospělí, mládež).

Pro zařazení do reprezentace je potřeba do 10 dnů (pro závody SP v Meiringenu, EYC v Grazu a EYC v Imstu z důvodů časového odstupu závodů do 4 dnů po příslušném nominačním závodě - viz nominační pravidla) po posledním nominačním závodě splnit následující:

 • na sekretariát ČHS zaslat poštou či osobně doručit originály dokumentů:
 •  e-mailem na adresu: klara.cerna@horosvaz.cz
   • zaslat vyplněnou, podepsanou a s podpisem (popř. i podpisem rodičů) naskenovanou Kartu reprezentanta = závaznou přihlášku na závody v roce 2017:  rychlost (mládež, dospělí); boulder (mládež, dospělí)

   • zaslat vyplněnou, podepsanou, naskenovanou žádost o licenci IFSC

   • zaslat kopii dokladu o platné sportovní zdravotní prohlídce - povinná dle Vyhlášky č. 391/2013 Sb. pro mládež i pro dospělé reprezentanty
   • dospělí navíc reprezentační smlouvu
 • mládež navíc: zaplatit zálohu na licenci ve výši 1000 Kč na účet ČHS (pokud se závodník nominuje do reprezentace ve více kategoriích, platí pouze jednu zálohu)
     • č.účtu:1727209504/0600
     • variabilní symbol: 1108
     • specifický symbol: rodné číslo reprezentanta
     • poznámka pro příjemce: uveďte celé jméno reprezentanta

Zájemce o reprezentaci musí být samozřejmě členem ČHS s platným členským průkazem pro rok 2017.

Nesplnění kterékoliv z výše uvedených povinností bude považováno za nezájem o reprezentaci a na toto místo v reprezentaci bude jmenován dle nominačních pravidel jiný závodník splňující nominační kritéria. Zároveň žádáme závodníky, kteří sice splnili nominační kritéria, ale nechtějí se účastnit mezinárodních závodů, aby se vzdali reprezentace a o tomto kroku písemně (e-mailem) informovali komisi na adrese tomas.binter@horosvaz.cz, aby v souladu s nominačními pravidly mohlo být rozhodnuto o donominování dalších závodníků.

 

  

TRÉNINKOVÁ CENTRA REPREZENTACE

Logo_boulder_bar_JPG .

 

 


Složení reprezentačních družstev - archiv 

Reprezentační družstvo v soutěžním lezení 2016

Reprezentační družstvo v soutěžním lezení 2015

Reprezentační družstvo v soutěžním lezení 2014

Reprezentační družstvo v soutěžním lezení 2013

Reprezentační družstvo v soutěžním lezení 2012

Reprezentační družstvo v soutěžním lezení 2011

Reprezentační družstvo v soutěžním lezení 2010