Facebook

Český horolezecký svaz

ČHS členství, informace

ČHS servis pro členy

Skály

Vzdělávání

Mládež

Nominační pravidla 2017

Nominace reprezentačního družstva Iceclimbingu a Drytoolingu, podmínky členství v reprezentačním družstvu a pravidla poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací pro rok 2017

 

ČHS bude v roce 2017 podporovat účast na těchto závodech:

Saas Fee 20.-21.1. 2017, Švýcarsko - rychlost

 

 

Pro závodní sezónu 2017 jsou nominování na základě výsledků MČR 2016 tito závodníci:
(za jménem závodníka je vždy uvedena disciplína, na kterou se vztahují dále psaná pravidla proplácení)

 

Karolína Matušková

Milan Dvořáček

 

Pavel Karda (zcela na vlastní náklady)

 

_______________________________________________________________________________________


Pravidla poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací v drytoolingu pro rok 2017, rozpis jednotlivých závodů: na pravidlech se pracuje

 

 

Závazné termíny a podmínky členství v reprezentačním družstvu ČR v drytoolingu 2017

 

  • členství v ČHS a řádně zaplacený členský příspěvek 2016 a následně i 2017
  • seznam závodů, ke kterým se závazně přihlašuje, zaslat na e-mail klara.cerna@horosvaz.cz.
  • podpis a doručení reprezentační smlouvy na sekretariát ČHS ve dvou výtiscích
  • dodání dokladu o zdravotní způsobilosti k vrcholovému sportu (platná zdravotní prohlídka od sportovního lékaře, tzn. včetně zátěžového testu - podle vyhlášky č. 391/2013 Sb.), stačí zaslat e-mailem na adresu klara.cerna@horosvaz.cz.

 

POJIŠTĚNÍ

 

Cestovní pojištění pro reprezentanty a doprovod

Cestovní pojištění

- výběr pojištění podléhá rozhodnutí komise a bude řešen individuálně