Facebook

Český horolezecký svaz

ČHS členství, informace

ČHS servis pro členy

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Úrazové pojištění

Na ČHS se vztahuje úrazové pojištění pojišťovny Kooperativa, a to na základě rámcové smlouvy č. 4950050842 uzavřené mezi pojišťovnou Kooperativa a Českým olympijským výborem.

 

 

Pojištění se vztahuje na úrazy, ke kterým dojde při akcích, jejichž organizátorem je ČHS, komise ČHS, oddíl ČHS apod. Pojištění nekryje individuální akce členů ČHS.

Pojištění se vztahuje na úrazy v ČR i v zahraničí. 

Pojištění platí automaticky, členové si je nemusí sjednávat.

 

Podrobné informace o pojištění i hlášení pojistných událostí včetně formulářů jsou na webu České unie sportu.

 

Pojistnou událost je třeba hlásit prostřednictvím formuláře pojišťovny. Pojišťovna vyžaduje vyplnění části formulář F přímo ošetřujícím lékařem. To znamená, že si musíte vzít tento formulář s sebou k lékaři a ještě za jeho vyplnění zaplatit. Obvyklá částka je 200 Kč.

 Vyplněný formulář spolu se zdravotní dokumentací je nutno zaslat sekretariátu ČHS, který potvrdí, že se úraz stal při pojištěné činnosti, a zašle jej spolu s dokumentací pojišťovně. Hlášení škodné události nelze zasílat pojišťovně přímo, bez potvrzení ze strany ČHS!

Hlášení o pojistné události zasílejte na 4gsyQOQ%-kBC.Zp4YskjeM4sH

 

Úrazy, ke kterým došlo v letech 2013 - 2016, budou řešeny podle předchozí pojistné smlouvy, u Pojišťovny VZP.

Hlášení události - formulář - VZP