Facebook

Český horolezecký svaz

ČHS členství, informace

ČHS servis pro členy

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Cestovní pojištění UNIQA

Cestovní pojištění pro členy ČHS - UNIQA a.s.

Rámcová pojistná smlouva č. 1360500090 mezi ČHS a Pojišťovnou UNIQA a.s.

UNIQA_modrá_výška 

 • Celoroční cestovní pojištění zahrnující horolezectví (bez omezení nadmořské výšky) a další sportovní aktivity (skialpinismus, divoká voda...).
 • Pojistné částky do 2 mil. Kč  na léčebné výlohy a asistenční služby, krytí zachraňovacích nákladů. Možnost doplnění o úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti.
 • Pojištění lze sjednat pro jednotlivce i pro celou rodinu (až 4 děti do 18 let zdarma). Pojištění pro jednotlivce začíná na částce 590 Kč.
 • Široká nabídka tarifů umožňující sjednat pojištění "na míru". Tarify se liší podle toho, jestli chcete cestovat jen po Evropě nebo po celém světě a podle nepřetržité délky pobytu v zahraničí.
 • Ceny za celoroční pojištění zahrnující léčebné výlohy a asistenční služby včetně zachraňovacích nákladů jsou v tabulce. Úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti lze dokoupit za 240 Kč (jednotlivec), resp. za 456 Kč (rodina).
 • Celoroční pojistění lze v průběhu roku upravit prostřednictvím doplatků na jeden a více měsíců: Pokud máte např. celoroční tarif Evropa 30 dnů za 590 Kč a poté se rozhodnete, že pojedete na měsíc do Nepálu, stačí, když doplatíte 107 Kč. Stejně funguje i připojištění úrazu nebo odpovědnosti.
 • Pokud vás nabídka cestovního pojištění zaujala, přečtěte si podrobné informace.  

Podrobné informace k cestovnímu pojištění UNIQA

 • Pojištění je určeno výhradně členům ČHS s platným členským průkazem.
 • Pojištění lze sjednat pouze prostřednictvím sekretariátu ČHS, nikoli na pobočce pojišťovny.
 • Cestovní pojištění se vztahuje na jakýkoli rekreační pobyt (nejen lezení, ale i pobyt u moře, poznávací zájezd apod.), ozdravný pobyt, kurz či školení v zahraničí.

Cestovní pojištění je upraveno platnými Všeobecnými pojistnými podmínkami (VPP), s několika výjimkami, díky kterým není pojištění omezeno teritoriálně, nadmořskou výškou, a kryje i horolezectví a další "nebezpečné" a "nepojistitelné" sporty: Z VPP neplatí body uvedené ve VPP UCZ/Ces/14:

 • v obecné části, Článek 4, 4.4,
 • v Části A – Pojištění léčebných výloh, Článek 4, 1. l), 1. m), 1. n),

 • v Části B - Pojištění asistenčních služeb, Článek 3,
 • v části C - Úrazové pojištění, Článek 4, 2. b), 2. c), 2. d),
 • v Části D – Pojištění odpovědnosti, Článek 4, 1. m), 1. n).

Všeobecné pojistné podmínky, podrobný výklad níže.

Podmínky cestovního pojištění 

Na rozdíl od VPP:

 • Pojištění se vztahuje i na cesty do oblastí s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami (např. polární výpravy, expedice do velehor, průzkum jeskyní apod.). Neplatí čl.4, bod 4.4 Všeobecná část VPP. Pozor: „Pojištění nelze sjednat do oblastí, které ústřední orgán státní správy (např. MZV) či pojistitel v seznamu oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem, označil jako válečnou zónu či rizikovou oblast…“
 • Pojištění kryje i tzv. nebezpečné sporty (čl. 5, odst. 5.2 Všeobecná část VPP), zimní sporty (definice čl. 5, odst. 5.3 Všeobecná část VPP) a tzv. nepojistitelné sporty (definice čl. 5, odst. 5.4 Všeobecná část VPP). Pojištění se tedy vztahuje i na horolezectví, vysokohorskou turistiku, ferraty, skialpinismus a další sporty, na účast na veřejně organizovaných sportovních soutěžích a profesionálně provozovaný sport.
 • Z pojištění je vyloučeno pouze „plachtění a létání všeho druhu, motoristické sporty, motorové sporty na sněhu a ledu a bojové sporty“.

Cestovní pojištění vždy zahrnuje:

 • Pojištění léčebných výloh – pojistné plnění 2 mil. Kč
 • Pojištění asistenčních služeb – pojistné plnění 2 mil. Kč

Kumulovaný limit pro léčebné výlohy a asistenční služby je 2 mil. Kč

V asistenčních službách jsou zahrnuté záchranné práce s pojistnou částkou 600 tisíc Kč. Pokud je ale záchranná práce spojena s jakýmkoli lékařským zásahem, poskytuje se plnění i z pojištění léčebných výloh a pojistná částka na záchranu se navyšuje až do limitu pojistného plnění 2 mil. Kč.

 

Dále lze dopojistit:

 • Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu – pojistné plnění 150 tisíc Kč; trvalé následky - pojistné plnění 300 tisíc Kč
 • Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby – pojistné plnění 1 mil. Kč

Přehled druhů pojištění a pojistné částky

 

Pojištění léčebných výloh

2 000 000 Kč

Pojištění asistenčních služeb

2 000 000 Kč

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění

2 000 000 Kč

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:

 

- náklady na repatriaci pojištěného

2 000 000 Kč

- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného

2 000 000 Kč

- náklady na vyslání opatrovníka

40 000 Kč

- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty

40 000 Kč

- náklady vzniklé zmeškáním odjezdu veřejného dopravního prostředku

40 000 Kč

- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování

40 000 Kč

- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů

40 000 Kč

- zachraňovací náklady

600 000 Kč

- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu

40 000 Kč

- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému

40 000 Kč

- náklady vzniklé zpožděním zavazadel

5 000 Kč

- náklady vzniklé zpožděním letu

5 000 Kč

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu

150 000 Kč

Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu

300 000 Kč

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby

1 mil. Kč

 

 • Pojištění lze sjednat: pro jednu osobu / pro rodinu.  s dětmi do 18 let (max. 6 osob).
 • Rodina
  • rodiče s dětmi do 18ti let (max. 6 osob)
  • manželé, partneři apod. bez dětí

Rodiče, manželé: dospělé osoby ve věku do 75 let; může se jednat o manžela/manželku, druha/družku či registrované partnery, popř. o samoživitele / samoživitelku. 

Pro určení věku pojištěného je rozhodující ročník narození: dítě do 18ti let - nar. 1998 a později; rodiče do 75ti let - nar. 1941 a později.

Dokladem existence rodiny je společné bydliště.

 

 • Pojištění lze sjednat pro dvě zóny: Evropa / svět
 • Pojištění lze sjednat pro různé délky nepřetržitého pobytu v zahraničí: 30 dnů / 90 dnů / 180 dnů / 360 dnů

Ceny pojištění

Základní ceny pojištění zahrnujícího léčebné výlohy a asistenční služby jsou v této tabulce:

TabTarifů na web

 

Přehled všech cen pojištění je v následujících tabulkách:

Léčebné výlohy a asistenční služby

 

Evropa 30

Evropa 90

Evropa 180

Evropa 360

Svět 30

Svět 90

Svět 180

Svět 360

nepřetržitý pobyt v zahraničí

30 dnů

90 dnů

180 dnů

360 dnů

30 dnů

90 dnů

180 dnů

360 dnů

pojistné

1 osoba Kč

590

738

1033

1770

1770

2213

3098

5310

pojistné rodina Kč

1121

1401

1962

3363

3363

4204

5885

10089

Léčebné výlohy, asistenční služby + odpovědnost, nebo + úrazové pojištění

 

Evropa 30

Evropa 90

Evropa 180

Evropa 360

Svět 30

Svět 90

Svět 180

Svět 360

nepřetržitý pobyt v zahraničí

30 dnů

90 dnů

180 dnů

360 dnů

30 dnů

90 dnů

180 dnů

360 dnů

pojistné

1 osoba Kč

830

978

1273

2010

2010

2453

3338

5550

pojistné rodina Kč

1577

1857

2418

3819

3819

4660

6341

10545

Léčebné výlohy, asistenční služby + odpovědnost + úrazové pojištění

 

Evropa 30

Evropa 90

Evropa 180

Evropa 360

Svět 30

Svět 90

Svět 180

Svět 360

nepřetržitý pobyt v zahraničí

30 dnů

90 dnů

180 dnů

360 dnů

30 dnů

90 dnů

180 dnů

360 dnů

pojistné

1 osoba Kč

1070

1218

1513

2250

2250

2693

3578

5790

pojistné rodina Kč

2033

2313

2874

4275

4275

5116

6797

11001

 

Již sjednané pojištění lze v průběhu roku změnit, tj. lze se dopojistit. Změna se může týkat:

 • Zóny – změna z Evropy na svět
 • Délky pobytu v zahraničí – zvýšení počtu dnů nepřetržitého pobytu v zahraničí
 • Obsahu pojištění – lze doplnit pojištění odpovědnosti, nebo úrazové pojištění, nebo oboje.
  Změny lze kombinovat.

Změnu pojištění lze provést prostřednictvím krátkodobých doplatků, na jeden a více měsíců. Možnosti připojištění a ceny doplatků vám sdělí sekretariát.

 

Pojištění platí vždy ode dne následujícího po datu sjednání (tj. uhrazení pojistného, resp. připsání pojistného na účet ČHS v případě platby převodem) do 31. ledna následujícího roku. Obdobně platí změna již sjednaného pojištění.

 

Pojištění umožňuje nepřetržitý pobyt v zahraničí v délce, kterou si zvolíte (30/90/180/360 dnů). Nepřetržitý pobyt v zahraničí se počítá vždy při překročení státních hranic ČR směrem do zahraničí a končí překročením státních hranic směrem do ČR. Upozornění – toto platí i pro zahraniční členy ČHS – jejich cesta do zahraničí musí začínat v ČR! Celkový počet dnů strávený v zahraničí ani počet výjezdů do zahraniční není omezen.

 

Pojištění lze výjimečně sjednat i při pobytu v zahraničí. V takovém případě je však pojistná ochrana poskytována nejdříve od 0.00 hod. sedmého dne následujícího po datu sjednání pojištění (tj. uhrazení pojistného, resp. připsání pojistného na účet ČHS v případě platby převodem).

V případě, že zájemce již má cestovní pojištění pod touto rámcovou smlouvou a žádá pouze o změnu, platí změna ode dne následujícího po datu jejího sjednání (tj. uhrazení pojistného, resp. připsání pojistného na účet ČHS v případě platby převodem), tj. bez odkladu.

 

Další informace naleznete na stránce Časté otázky k cestovnímu pojištění UNIQA.

Hlášení pojistné události 

 • V případě ambulantního ošetření se můžete obrátit na asistenční službu Europe Assistance (+420 296 333 696). Kontaktování asistenční služby je nutné v případě hospitalizace v nemocnici a v případě asistenčních služeb včetně záchranných prací!
 • Pojistnou událost je nutno hlásit na formuláři "Oznámení o škodě", který je k dispozici na webu pojišťovny. K vyplněnému formuláři je potřeba přiložit originály lékařských či dalších dokumentů potřebných pro stanovení výše plnění.
 • Vyplněný formulář je nutno odeslat na adresu UNIQA, pojišťovna, a.s., odbor cestovního pojištění, Evropská 136, 160 12 Praha 6.  

Sjednání pojištění

Uzavření cestovního pojištění UNIQA pro členy zařizuje sekretariát ČHS, a to kdykoli v průběhu roku. Sjednání na pobočkách pojišťovny není možné.

 • K objednání pojištění slouží objednávkový formulář  na webu. Po úspěšném ukončení objednávky obdržíte na Vámi zadanou e-mailovou adresu potvrzení s veškerými platebními informacemi. Průkaz pojištěnce vám zašleme nejpozději do 14 dnů po obdržení vaší platby. 
 • Pojištění si můžete objednat prostřednictvím e-mailu a zaplatit převodem na účet ČHS.
 • Pojištění si můžete zařídit osobně, na sekretariátu ČHS v úředních hodinách (platba v hotovosti).

Platební informace: 

 • číslo účtu: 1727209504/0600, GE Money Bank (pro urychlení platby proveďte úhradu na pobočce GE)
 • specifický symbol: registrační číslo oddílu (objednávka prostřednictvím oddílu); rodné číslo (individuální člen nebo samostatná objednávka oddílového člena)
 • variabilní symbol: 10006

Cestovní pojištění platné v roce 2015

 

Cestovní pojištění vyřizuje paní Trávníková 4onxRWjjWoAs1~l7VX~r5bekc8MhTj, 734 837 300, 273 136 385. S objednávkami i případnými dotazy se obracejte na ni.