Ochrana přírody

K úkolům ČHS patří také "ochrana přírody a krajiny (Stanovy ČHS § 2). Pro činnost ČHS v oblasti ochrany přírody existují dva základní důvody:

  • Horolezectví je tradičně spojeno s pohybem v přírodě a mezi jeho základní hodnoty patří šetrné chování k přírodě, tak, aby skalní oblasti zůstaly zachovány pro další generace.
  • Většina skalních oblastí ČR má statut zvláště chráněného území, v němž je provozování horolezectví vázáno na souhlas orgánů ochrany přírody a dodržování jimi stanovených podmínek. 

Činnost ČHS v oblasti ochrany přírody je zaměřena především na:

  • vyjednávání povolení a podmínek lezení v jednotlivých zvláště chráněných územích (ZCHÚ)
  • informování lezecké veřejnosti o možnostech a podmínkách horolezectví ve skalních oblastech
  • realizaci podmínek stanovených orgány ochrany přírody (značení přístupových cest, instalace informačních tabulí apod.)
  • sledování nově vyhlašovaných ZCHÚ a změn ochranných podmínek u stávajících ZCHÚ
  • metodickou a informační činnost týkající se ochrany přírody zejména pro OVK a správce skal.

Za problematiku ochrany přírody je zodpovědná tajemnice ČHS, která spolupracuje s Centrální vrcholovou komisí a zejména s jednotlivými oblastními vrcholovými komisemi a správci skal. 

 

Zde je přehled platných povolení lezení a další informace k ochraně přírody.

 

Nové povolení lezení na území NPR Kaňon Labe

Nové povolení lezení na území NPR Kaňon Labe

Na základě žádosti Českého horolezeckého svazu vydala Správa CHKO Labské pískovce Rozhodnutí o udělení souhlasu k vyhrazení ... (celý článek)

Horolezectví a VHT ve Vysokých Tatrách

Horolezectví a VHT ve Vysokých Tatrách

V souvislosti s letní lezeckou a turistickou sezónou se opět objevují dotazy týkající se podmínek provozování horolezectví a ... (celý článek)

Nové vyhlášení Přírodní památky Tiské stěny

Nové vyhlášení Přírodní památky Tiské stěny

Správa CHKO Labské pískovce zveřejnila záměr nově vyhlásit Přírodní památku Tiské stěny v Labských pískovcích. Nejedná se o ... (celý článek)

Prodloužení dočasných uzavírek v Labských pískovcích z důvodu hnízdění

Prodloužení dočasných uzavírek v Labských pískovcích z důvodu hnízdění

Od předsedy OVK Labské pískovce J. Pletichy jsme dostali zprávu o prodloužení dočasných uzavírek v Labských pískovcích z důvodu ... (celý článek)

Zásady přístupu ČHS k ochraně přírody

Zásady přístupu ČHS k ochraně přírody

V roce 2010 uspořádal ČHS spolu s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR seminář věnovaný vztahu horolezectví a ochrany přírody. Jiří ... (celý článek)

Další hnízdění v Labských pískovcích

Další hnízdění v Labských pískovcích

23. 04. 2012 | Ochrana přírody

Na základě informace Správy CHKO Labské pískovce prosíme všechny lezce, kteří se chystají do Labáku, aby se nevydávali do oblasti ... (celý článek)

Omezení a zákazy lezení v Saském Švýcarsku v roce 2012

17. 04. 2012 | Ochrana přírody

Díky spolupuráci mezi OVK Labské pískovce a SBB máme k dispozici aktuální seznam všech zákazů a uzavírek, které platí v Saském ... (celý článek)

Dočasné uzávěry v oblasti Labských pískovců

Dočasné uzávěry v oblasti Labských pískovců

16. 04. 2012 | Ochrana přírody

Správa CHKO Labské pískovce informuje návštěvníky Labských pískovců o přechodně uzavřených lokalitách z důvodu hnízdění chráněných ... (celý článek)

Uzavření okolí Chrámových stěn v Teplických skalách

Uzavření okolí Chrámových stěn v Teplických skalách

15. 03. 2012 | Ochrana přírody

V oblasti Národní přírodní rezervace Adršpašsko-Teplické skály na Broumovsku začalo každoroční hnízdění sokola stěhovavého. Z ... (celý článek)

Dočasné uzavření skal v Bělé a na levém břehu Labe

Dočasné uzavření skal v Bělé a na levém břehu Labe

29. 02. 2012 | Ochrana přírody | Komentáře (0)

Zima sice ještě nekončí, ale v některých skalních oblastech již začíná hnízdění vzácných druhů ptactva, kvůli kterému musíme počítat s ... (celý článek)

první | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | poslední

HUDYsport
ALPY spol. s r.o.
Lidé a hory
Montana
Lezec
Montura
Pivo Rohozec
Tendon
Joker Cider s.r.o.
Rock Point
Singing Rock
Pohora
Everest
Horyinfo
Facebook
Adršpach