Ochrana přírody

K úkolům ČHS patří také "ochrana přírody a krajiny (Stanovy ČHS § 2). Pro činnost ČHS v oblasti ochrany přírody existují dva základní důvody:

  • Horolezectví je tradičně spojeno s pohybem v přírodě a mezi jeho základní hodnoty patří šetrné chování k přírodě, tak, aby skalní oblasti zůstaly zachovány pro další generace.
  • Většina skalních oblastí ČR má statut zvláště chráněného území, v němž je provozování horolezectví vázáno na souhlas orgánů ochrany přírody a dodržování jimi stanovených podmínek. 

Činnost ČHS v oblasti ochrany přírody je zaměřena především na:

  • vyjednávání povolení a podmínek lezení v jednotlivých zvláště chráněných územích (ZCHÚ)
  • informování lezecké veřejnosti o možnostech a podmínkách horolezectví ve skalních oblastech
  • realizaci podmínek stanovených orgány ochrany přírody (značení přístupových cest, instalace informačních tabulí apod.)
  • sledování nově vyhlašovaných ZCHÚ a změn ochranných podmínek u stávajících ZCHÚ
  • metodickou a informační činnost týkající se ochrany přírody zejména pro OVK a správce skal.

Za problematiku ochrany přírody je zodpovědná tajemnice ČHS, která spolupracuje s Centrální vrcholovou komisí a zejména s jednotlivými oblastními vrcholovými komisemi a správci skal. 

 

Zde je přehled platných povolení lezení a další informace k ochraně přírody.

 

Slnecne skaly u Porůbky

Na Slovensku, v blízkosti Rajeckých Teplic, se nachází lezecká oblast Slnecne skaly, která je součástí státní přírodní rezervace. Na ... (celý článek)

Povolení lezení na Přílepské skále

20. 10. 2011 | Ochrana přírody | Komentáře (0)

Krajský úřad Středočeského kraje vydal na základě žádosti ČHS souhlas s provozováním horolezectví na území Přírodní památky Přílepská ... (celý článek)

Povolení lezení na Boreckých skalách v Českém ráji

07. 10. 2011 | Ochrana přírody | Komentáře (0)

Českému horolezeckému svazu se podařilo po delších peripetiích získat souhlas k provozování horolezectví v Přírodní památce Borecké ... (celý článek)

Nové povolení lezení pro Český ráj

14. 09. 2011 | Ochrana přírody | Komentáře (0)

Na základě žádosti ČHS vydala Správa CHKO Český ráj rozhodnutí obsahující souhlas s provozováním horolezectví na území Chráněné ... (celý článek)

Nová povolení lezení v Českém krasu

13. 09. 2011 | Ochrana přírody | Komentáře (0)

Na základě žádosti ČHS vydala Správa CHKO Český kras dvě rozhodnutí, kterými se rozšiřují možnosti provozování horolezectví v této ... (celý článek)

Povolení lezení na skalách PP Dutý kámen v Lužických horách

25. 08. 2011 | Ochrana přírody | Komentáře (0)

Na základě žádosti ČHS bylo vydáno rozhodnutí, kterým se opětovně umožňuje provozování horolezectví na skalách Přírodní památky Dutý ... (celý článek)

Podmínky lezení v pražských lokalitách

11. 08. 2011 | Ochrana přírody | Komentáře (0)

Upozorňujeme, že výjimka vydaná Magistrátem hlavního města Prahy v roce 2010, na základě které je povoleno provozování horolezectví v ... (celý článek)

Povolení lezení pro PR Mrhatina a PR Štamberk a kamenné moře

06. 06. 2011 | Ochrana přírody | Komentáře (5)

Krajský úřad Vysočina vydal na základě žádosti ČHS výjimku, na základě které je umožněno provozování horolezectví v Přírodní rezervaci ... (celý článek)

Výstavba ferraty na Kočičích skalách v Jizerských horách zrušena

27. 05. 2011 | Ochrana přírody | Komentáře (0)

Dne 27.5. 2011 nám Krajské ředitelství Liberec Lesů ČR, s.p., sdělilo, že záměr vybudovat na Kočičích kamenech v Jizerských horách ... (celý článek)

Obnovené povolení pro NPR Bořeň

12. 04. 2011 | Ochrana přírody | Komentáře (0)

Správa CHKO České středohoří vydala na základě žádosti ČHS výjimku, na základě které je opět možno provozovat horolezectví v NPR Bořeň. ... (celý článek)

první | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | poslední

ALPY spol. s r.o.
Hudy sport
Lidé a hory
Montana
Lezec
Pivo Rohozec
Singing Rock
Tendon
Rock Point
Pohora
Horyinfo
Everest
Facebook
Adršpach