Ochrana přírody

K úkolům ČHS patří také "ochrana přírody a krajiny (Stanovy ČHS § 2). Pro činnost ČHS v oblasti ochrany přírody existují dva základní důvody:

  • Horolezectví je tradičně spojeno s pohybem v přírodě a mezi jeho základní hodnoty patří šetrné chování k přírodě, tak, aby skalní oblasti zůstaly zachovány pro další generace.
  • Většina skalních oblastí ČR má statut zvláště chráněného území, v němž je provozování horolezectví vázáno na souhlas orgánů ochrany přírody a dodržování jimi stanovených podmínek. 

Činnost ČHS v oblasti ochrany přírody je zaměřena především na:

  • vyjednávání povolení a podmínek lezení v jednotlivých zvláště chráněných územích (ZCHÚ)
  • informování lezecké veřejnosti o možnostech a podmínkách horolezectví ve skalních oblastech
  • realizaci podmínek stanovených orgány ochrany přírody (značení přístupových cest, instalace informačních tabulí apod.)
  • sledování nově vyhlašovaných ZCHÚ a změn ochranných podmínek u stávajících ZCHÚ
  • metodickou a informační činnost týkající se ochrany přírody zejména pro OVK a správce skal.

Za problematiku ochrany přírody je zodpovědná tajemnice ČHS, která spolupracuje s Centrální vrcholovou komisí a zejména s jednotlivými oblastními vrcholovými komisemi a správci skal. 

 

Zde je přehled platných povolení lezení a další informace k ochraně přírody.

 

Protierozní úpravy v Tiských stěnách

Protierozní úpravy v Tiských stěnách

Aktualizace Sanační práce byly započaty ve Velkých Tiských stěnách. Nejdříve byly budovány dřevěné protierozní  hrázky, které ... (celý článek)

Lom Paraple - nová lokalita pro lezení

Lom Paraple - nová lokalita pro lezení

V Českém krasu, na území Národní přírodní rezervace Karlštejn, byla otevřena nová lokalita pro lezení - stěna v Lomu Paraple, ... (celý článek)

Zákaz lezení v Průčelské rokli

Zákaz lezení v Průčelské rokli

30. 04. 2014 | Ochrana přírody

Přišla nám zpráva od strážce ochrany přírody Správy CHKO České středohoří, že V Průčelské rokli v Českém středohoří nad obcí Brná ... (celý článek)

Nové povolení lezení pro Adršpašsko-teplické skály

Nové povolení lezení pro Adršpašsko-teplické skály

23. 04. 2014 | Ochrana přírody

Na základě žádosti ČHS vydala Správa CHKO Broumovsko rozhodnutí, kterým povoluje lezení v Národní přírodní rezervaci ... (celý článek)

Uzavírky skal v Saském Švýcarsku

Uzavírky skal v Saském Švýcarsku

18. 04. 2014 | Ochrana přírody

Při lezení "u sousedů" v Saském Švýcarsku, stejně jako v našich skalních oblastech, je třeba počítat s dočasnými uzavírkami ... (celý článek)

Uzávěry v Jizerských a Lužických horách

Uzávěry v Jizerských a Lužických horách

03. 04. 2014 | Ochrana přírody

Od vedoucího správy CHKO Jizerské hory Jiřího Huška jsme dostali následující zprávu týkající se dočasných uzávěr kvůli ... (celý článek)

Dočasná uzavírka v oblasti Jetřichovic

Dočasná uzavírka v oblasti Jetřichovic

25. 03. 2014 | Ochrana přírody

Na základě sdělení Správy NP České Švýcarsko informujeme o dočasné uzavírce v oblasti Jetřichovice, a to od 1.3. do 30.6. ... (celý článek)

Žlebská jehla je zachráněna

Žlebská jehla je zachráněna

Na podzim loňského roku jsme informovali o ohrožení Žlebské jehly, významné pískovcové věže na levém břehu Labského údolí, která měla ... (celý článek)

Dočasné uzavírky v Labském údolí a Bělé

Dočasné uzavírky v Labském údolí a Bělé

24. 02. 2014 | Ochrana přírody

V důsledku letošní teplé zimy je třeba v některých skalních oblastech počítat s dřívějšími dočasnými uzavírkami z důvodu hnízdění ... (celý článek)

Zápisy z jednání OVK Tisá

Zápisy z jednání OVK Tisá

Na webu ČHS jsou k dispozici zápisy z jednání Oblastní vrcholové komise Tisá z roku 2013. Zápisy naleznete na samostatné stránce ... (celý článek)

první | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | poslední

Lezec
Lidé a hory
Montana
Montura
Pivo Rohozec
Rock Point
HUDYsport
UNIQA pojišťovna
Tendon
Pohora
Everest
Svět outdooru
Horyinfo
Facebook
Hory
A. Ondra
kluk závody
Labák
Adr
věžka