Ochrana přírody

K úkolům ČHS patří také "ochrana přírody a krajiny (Stanovy ČHS § 2). Pro činnost ČHS v oblasti ochrany přírody existují dva základní důvody:

  • Horolezectví je tradičně spojeno s pohybem v přírodě a mezi jeho základní hodnoty patří šetrné chování k přírodě, tak, aby skalní oblasti zůstaly zachovány pro další generace.
  • Většina skalních oblastí ČR má statut zvláště chráněného území, v němž je provozování horolezectví vázáno na souhlas orgánů ochrany přírody a dodržování jimi stanovených podmínek. 

Činnost ČHS v oblasti ochrany přírody je zaměřena především na:

  • vyjednávání povolení a podmínek lezení v jednotlivých zvláště chráněných územích (ZCHÚ)
  • informování lezecké veřejnosti o možnostech a podmínkách horolezectví ve skalních oblastech
  • realizaci podmínek stanovených orgány ochrany přírody (značení přístupových cest, instalace informačních tabulí apod.)
  • sledování nově vyhlašovaných ZCHÚ a změn ochranných podmínek u stávajících ZCHÚ
  • metodickou a informační činnost týkající se ochrany přírody zejména pro OVK a správce skal.

Za problematiku ochrany přírody je zodpovědná tajemnice ČHS, která spolupracuje s Centrální vrcholovou komisí a zejména s jednotlivými oblastními vrcholovými komisemi a správci skal. 

 

Zde je přehled platných povolení lezení a další informace k ochraně přírody.

 

Nové povolení lezení pro oblast Žďár

Nové povolení lezení pro oblast Žďár

15. 09. 2015 | Ochrana přírody

ČHS získal nový souhlas s provozováním horolezectví na území Přírodní rezervace Žďár na Rokycansku v západních Čechách, který platí na ... (celý článek)

Prodloužení uzavírky na pravém břehu Labáku

Prodloužení uzavírky na pravém břehu Labáku

03. 07. 2015 | Ochrana přírody

Z důvodu hnízdění Čápa černého je prodloužena dočasná uzavírka na pravém břehu Labského údolí - od Golema k masivu Růžová vyhlídka, a ... (celý článek)

Lezení na Polínku - upozornění

Lezení na Polínku - upozornění

26. 06. 2015 | Ochrana přírody

Po opakovaných problémech na Polínku (zákaz stanování, parkování, kontroly ze strany Policie) se podařilo zjistit, že Polínský vrch je ... (celý článek)

Omezení lezení v Moravském krasu z důvodu hnízdění

Omezení lezení v Moravském krasu z důvodu hnízdění

10. 06. 2015 | Ochrana přírody

Letos stejně jako každoročně došlo v době hnízdění k omezení lezení v některých sektorech jednotlivých oblastí Moravského Krasu. ... (celý článek)

Uzávěra v Jizerských horách kvůli hnízdění

Uzávěra v Jizerských horách kvůli hnízdění

11. 05. 2015 | Ochrana přírody

Upozorňujeme na dočasnou uzavírku skal v Jizerských horách z důvodu hnízdění. Uzávěra se týká Poledních kamenů - skal Polední stěna, ... (celý článek)

V Českém Ráji otevřeno

V Českém Ráji otevřeno

Ačkoliv tomu počasí nenasvědčuje, včera se otevřely skály a cesty v Českém Ráji povolené od 1. dubna. V našem databázovém systému Skály ... (celý článek)

Databáze skal na webu ČR je spuštěna

Databáze skal na webu ČR je spuštěna

V pátek 20. března 2015 byla spuštěna databáze skal na našem webu - Skály ČR.   Databáze obsahuje skalní oblasti, sektory, ... (celý článek)

Dočasné uzavírky v Labských pískovcích - hnízdění ptactva

Dočasné uzavírky v Labských pískovcích - hnízdění ptactva

11. 03. 2015 | Ochrana přírody

Oznámení o dočasných uzavírkách z důvodu hnízdění sokola stěhovavého a čápů černých voblastech OVK Labské pískovce   Labské údolí ... (celý článek)

Nové povolení lezení pro CHKO Kokořínsko - Máchův kraj

Nové povolení lezení pro CHKO Kokořínsko - Máchův kraj

11. 02. 2015 | Ochrana přírody

Dne 9. února 2015 nabylo právní moci rozhodnutí Správy CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, kterým je vydán souhlas s provozováním ... (celý článek)

Zákaz vstupu do jeskyní na území CHKO Labské pískovce

Zákaz vstupu do jeskyní na území CHKO Labské pískovce

11. 12. 2014 | Ochrana přírody

Dostali jsme informaci od Správy CHKO Labské pískovce o zákazu vstupu do pseudokrasových jeskyní na území CHKO Labské pískovce a ... (celý článek)

první | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | poslední

Lidé a hory
Montana
Lezec
Pivo Rohozec
HUDYsport
Rock Point
Montura
UNIQA pojišťovna
Tendon
Horyinfo
Everest
Svět outdooru
Pohora
Facebook
Hory
A. Ondra
kluk závody
Labák
Adr
věžka