Ochrana přírody

K úkolům ČHS patří také "ochrana přírody a krajiny (Stanovy ČHS § 2). Pro činnost ČHS v oblasti ochrany přírody existují dva základní důvody:

  • Horolezectví je tradičně spojeno s pohybem v přírodě a mezi jeho základní hodnoty patří šetrné chování k přírodě, tak, aby skalní oblasti zůstaly zachovány pro další generace.
  • Většina skalních oblastí ČR má statut zvláště chráněného území, v němž je provozování horolezectví vázáno na souhlas orgánů ochrany přírody a dodržování jimi stanovených podmínek. 

Činnost ČHS v oblasti ochrany přírody je zaměřena především na:

  • vyjednávání povolení a podmínek lezení v jednotlivých zvláště chráněných územích (ZCHÚ)
  • informování lezecké veřejnosti o možnostech a podmínkách horolezectví ve skalních oblastech
  • realizaci podmínek stanovených orgány ochrany přírody (značení přístupových cest, instalace informačních tabulí apod.)
  • sledování nově vyhlašovaných ZCHÚ a změn ochranných podmínek u stávajících ZCHÚ
  • metodickou a informační činnost týkající se ochrany přírody zejména pro OVK a správce skal.

Za problematiku ochrany přírody je zodpovědná tajemnice ČHS, která spolupracuje s Centrální vrcholovou komisí a zejména s jednotlivými oblastními vrcholovými komisemi a správci skal. 

 

Zde je přehled platných povolení lezení a další informace k ochraně přírody.

 

Uzávěra v Jizerských horách kvůli hnízdění

Uzávěra v Jizerských horách kvůli hnízdění

11. 05. 2015 | Ochrana přírody

Upozorňujeme na dočasnou uzavírku skal v Jizerských horách z důvodu hnízdění. Uzávěra se týká Poledních kamenů - skal Polední stěna, ... (celý článek)

V Českém Ráji otevřeno

V Českém Ráji otevřeno

Ačkoliv tomu počasí nenasvědčuje, včera se otevřely skály a cesty v Českém Ráji povolené od 1. dubna. V našem databázovém systému Skály ... (celý článek)

Databáze skal na webu ČR je spuštěna

Databáze skal na webu ČR je spuštěna

V pátek 20. března 2015 byla spuštěna databáze skal na našem webu - Skály ČR.   Databáze obsahuje skalní oblasti, sektory, ... (celý článek)

Dočasné uzavírky v Labských pískovcích - hnízdění ptactva

Dočasné uzavírky v Labských pískovcích - hnízdění ptactva

11. 03. 2015 | Ochrana přírody

Oznámení o dočasných uzavírkách z důvodu hnízdění sokola stěhovavého a čápů černých voblastech OVK Labské pískovce   Labské údolí ... (celý článek)

Nové povolení lezení pro CHKO Kokořínsko - Máchův kraj

Nové povolení lezení pro CHKO Kokořínsko - Máchův kraj

11. 02. 2015 | Ochrana přírody

Dne 9. února 2015 nabylo právní moci rozhodnutí Správy CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, kterým je vydán souhlas s provozováním ... (celý článek)

Zákaz vstupu do jeskyní na území CHKO Labské pískovce

Zákaz vstupu do jeskyní na území CHKO Labské pískovce

11. 12. 2014 | Ochrana přírody

Dostali jsme informaci od Správy CHKO Labské pískovce o zákazu vstupu do pseudokrasových jeskyní na území CHKO Labské pískovce a ... (celý článek)

Zápis z jednání ČHS se Správou CHKO Labské pískovce

Zápis z jednání ČHS se Správou CHKO Labské pískovce

15. 10. 2014 | Ochrana přírody

Na konci července se konalo jednání zástupců ČHS se Správou CHKO Labské pískovce zaměřené na problematiku horolezectví ... (celý článek)

Dočasná uzavírka lezení na Žlebské Jehle do 31.12.2014

Dočasná uzavírka lezení na Žlebské Jehle do 31.12.2014

Oznámení dočasného uzavření věže Žlebská Jehla do 31.12.2014 z důvodu sanačních prací (zajištění proti sesuvu).   Od 23.9.2014 ... (celý článek)

Rozšíření CHKO Kokořínsko

Rozšíření CHKO Kokořínsko

01. 09. 2014 | Ochrana přírody

Dnešním dnem nabylo účinnosti nařízení vlády č. 176/2014 Sb., kterým došlo k rozšíření stávající Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, ... (celý článek)

Povolení lezení na Pálavě

Povolení lezení na Pálavě

Na základě žádosti Českého horolezeckého svazu vydala Správa CHKO Pálava výjimku, na základě které je možné provozovat horolezectví na ... (celý článek)

první | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | poslední

Lezec
Lidé a hory
Montana
UNIQA pojišťovna
Pivo Rohozec
Rock Point
HUDYsport
Montura
Tendon
Pohora
Everest
Horyinfo
Svět outdooru
Facebook
Hory
A. Ondra
kluk závody
Labák
Adr
věžka