Ochrana přírody

K úkolům ČHS patří také "ochrana přírody a krajiny (Stanovy ČHS § 2). Pro činnost ČHS v oblasti ochrany přírody existují dva základní důvody:

  • Horolezectví je tradičně spojeno s pohybem v přírodě a mezi jeho základní hodnoty patří šetrné chování k přírodě, tak, aby skalní oblasti zůstaly zachovány pro další generace.
  • Většina skalních oblastí ČR má statut zvláště chráněného území, v němž je provozování horolezectví vázáno na souhlas orgánů ochrany přírody a dodržování jimi stanovených podmínek. 

Činnost ČHS v oblasti ochrany přírody je zaměřena především na:

  • vyjednávání povolení a podmínek lezení v jednotlivých zvláště chráněných územích (ZCHÚ)
  • informování lezecké veřejnosti o možnostech a podmínkách horolezectví ve skalních oblastech
  • realizaci podmínek stanovených orgány ochrany přírody (značení přístupových cest, instalace informačních tabulí apod.)
  • sledování nově vyhlašovaných ZCHÚ a změn ochranných podmínek u stávajících ZCHÚ
  • metodickou a informační činnost týkající se ochrany přírody zejména pro OVK a správce skal.

Za problematiku ochrany přírody je zodpovědná tajemnice ČHS, která spolupracuje s Centrální vrcholovou komisí a zejména s jednotlivými oblastními vrcholovými komisemi a správci skal. 

 

Zde je přehled platných povolení lezení a další informace k ochraně přírody.

 

Dočasná uzavírka v Průčelské rokli

Dočasná uzavírka v Průčelské rokli

02. 03. 2016 | Ochrana přírody

Upozorňujeme na další dočasnou uzavírku z důvodu hnízdění sokola stěhovavého, tentokráte na skalách v oblasti Průčelské rokle v Českém ... (celý článek)

Dočasné uzavírky v Labských pískovcích

Dočasné uzavírky v Labských pískovcích

01. 03. 2016 | Ochrana přírody

V oblasti Labských pískovců jsou od 1. března  dočasné uzavírky kvůli hnízdění čápa černého a sokola stěhovavého. Uzavírky jsou ... (celý článek)

Nové povolení lezení na Svatošských skalách

Nové povolení lezení na Svatošských skalách

02. 02. 2016 | Ochrana přírody

Na konci ledna nabylo právní moci rozhodnutí Správy CHKO Slavkovský les, na základě kterého je možno i nadále provozovat horolezectví ... (celý článek)

Zprávy z Moravského krasu

Zprávy z Moravského krasu

01. 02. 2016 | Ochrana přírody

Webové stránky pro stráž přírody Správy CHKO Moravský kras přináší aktuální informace týkající se nových povolení lezení pro tuto ... (celý článek)

Nové povolení lezení pro Moravský kras

Nové povolení lezení pro Moravský kras

22. 01. 2016 | Ochrana přírody

Správa CHKO Moravský kras vydala opatření obecné povahy, kterým vyhrazuje místa pro provozování horolezectví v lezeckých lokalitách ... (celý článek)

Nová výjimka pro lezení na území NPR Bořeň

Nová výjimka pro lezení na území NPR Bořeň

01. 12. 2015 | Ochrana přírody

Na konci listopadu nabylo právní moci rozhodnutí Správy CHKO České středohoří, kterým je Českému horolezeckému svazu udělena výjimka ... (celý článek)

Kontrola v Teplických skalách - výzva

Kontrola v Teplických skalách - výzva

13. 11. 2015 | Ochrana přírody

Na konci srpna letošního roku proběhla v oblasti Teplických skal kontrola zaměřená na dodržování základních ochranných podmínek národní ... (celý článek)

Nový souhlas s horolezectvím pro Borecké skály

Nový souhlas s horolezectvím pro Borecké skály

30. 10. 2015 | Ochrana přírody

Na základě žádosti ČHS bylo vydáno nové rozhodnutí umožňující provozování horolezectví v Boreckých skalách (PP Borecké skály). Povolení ... (celý článek)

Nová výjimka pro horolezectví - Rudické propadání a Stránská skála

Nová výjimka pro horolezectví - Rudické propadání a Stránská skála

29. 10. 2015 | Ochrana přírody

V polovině října nabylo právní moci rozhodnutí Správy CHKO Moravský kras, na základě kterého je i nadále možné využívat k horolezectví ... (celý článek)

Nové povolení lezení pro oblast Skály u Drnovce - Dutý kámen

Nové povolení lezení pro oblast Skály u Drnovce - Dutý kámen

25. 09. 2015 | Ochrana přírody

Získali jsme nové povolení pro provozování horolezectví na skalách u Drnovce, tj. pro Dutý kámen. Jedná se o malou oblast v Lužických ... (celý článek)

první | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | poslední

Montana
Lezec
Lidé a hory
Tendon
Montura
HUDYsport
Pivo Rohozec
Rock Point
UNIQA pojišťovna
Svět outdooru
Everest
Horyinfo
Pohora
Facebook
Hory
A. Ondra
kluk závody
Labák
Adr
věžka