Lékařská komise

Lékařská komise ČHS je sdružením lékařů a záchranářů  zabývajících se problematikou horské medicíny a záchrany v horách a zdravotními problémy vznikajícími při sportovním lezení.

Komise úzce spolupracuje s Metodickou komisí (školení a semináře) a mimo ČHS se Společností horské medicíny.

Složení Lékařské komise

Předsedkyně komise - MUDr. Jana Kubalová, jana.kubalova@email.cz, členka lékařské komise UIAA, specializace v rámci lékařské komise: nemoc z výšky, hypotermie, výuka
Místopředseda komise - Martin Honzík, DiS., MartinHonzik@seznam.cz, současně člen Metodické komise, specializace: organizace kurzů a výuka, laviny
Členové komise
MUDr. Ivan Rotman, i.rotman@volny.cz, korespondenční člen Lékařské komise UIAA, specializace: nemoc z výšky, předexpediční vyšetření, lékové vybavení
MUDr. Lucie Bloudková, lucie.bloudkova@seznam.cz, specializace: úrazy, bezpečnost
MUDr. Jaroslava Říhová, jarka.rihova@seznam.cz, specializace: omrzliny, předexpediční vyšetření
MUDr. Igor Herrmann, igor.herrmann@seznam.cz, specializace: předexpediční vyšetření, kardiologická problematika
Ing. Ladislav Sieger, CSc., sieger@post.cz, specializace: hypotermie a vše co souvisí s přežitím v divočině

Externí spolupracovníci komise

MUDr. Pavel Neumann – člen metodické komise, kurzy a výuka se zdravotnickým zaměřením
MUDr. Filip Hebelka – poranění /převážně ruky/ při sportovním lezení
MUDr. David Tuček – výživa
Ing. Jan Smolek – trauma z visu v laně

 

Specializace znamená odvětví, kterému se členové v rámci lékařské komise věnují. V případě jakéhokoliv dotazu z určité oblasti kontaktujte přednostně člena, který se na danou problematiku specializuje. Všichni členové i externí spolupracovníci jsou vytíženi na více než 100% ve svém oboru, práce pro lékařskou komisi je nad rámec jejich pracovních povinností. Prosíme o trpělivost. Vaše dotazy a připomínky budou vyřízeny tak rychle, jak jen to bude možné.

Koncepce práce a činnost Lékařské komise

Hlavním cílem práce LK ČHS je vzdělávání členů ČHS. Naší prací je sledovat novinky a doporučení týkající se problematiky horské medicíny, tyto informace zpracovávat a ve formě doporučení, prezentací a článků je předávat horolezcům. Dále poskytovat poradenství, zajistit praktickou výuku členů ČHS a zajistit vzdělávání v tomto oboru i mezi odbornou lékařskou i nelékařskou zdravotnickou veřejností.
 
Činnost LK lze shrnout do 6 hlavních bodů:

1. Kurzy - pro členy ČHS; nabízíme:

 • Základní kurz první pomoci a záchrany v horách pro členy (3 denní)
 • Záchrana a první pomoc při nehodě v lezeckém terénu (3 denní)
 • Kurzy první pomoci a záchrany v horách pro instruktory horolezectví – základní a nadstavbový (4 denní + nadstavba na týdenním metodickém školení v Alpách)
 • Doškolovací kurzy pro instruktory (3 denní)
 • Workshopy v rámci metodických dnů
 • Lektoři kurzů: Martin Honzík, Pavel Neumann a Jana Kubalová

2. Tvorba doporučení, publikace, prezentace, články, studijní materiály

 • Dokumenty publikovány na webu ČHS (výuková skripta, karty první pomoci a další doporučení, sledování novinek – anotace a odkazy).
 • Články v odborných i zájmových časopisech (Medicina sportiva, Urgentní medicína, Hudy info a další…).
  Prezentace témat s problematikou horské medicíny na odborných lékařských i zájmových symposiích, postgraduální vzdělávání.

3. Statistika a dlouhodobé sledování
Statistické sledování úrazů českých občanů při horolezectví a horských sportech.

 

4. Pracovní a studijní cesty
Součástí práce komise je i spolupráce s Lékařskou komisí UIAA, spolupráce na tvorbě doporučení, výměna informací a kontinuální vzdělávání v oboru také prostřednictvím účasti na mezinárodních symposiích s problematikou horské medicíny.

 

5. Servis pro horolezce
Snažíme se ulehčit laickým zachráncům poskytování první pomoci, a proto nabízíme:

 • oranžový šátek s piktogramy základního ošetření úrazů pomocí šátkového obvazu,
 • kartičky první pomoci – základní algoritmy poskytování první pomoci při bezvědomí, zasypání v lavině, výškové nemoci, podchlazení, omrzlinách nebo jazykové bariéře,
 • vyšetření horolezců se zhodnocením zdravotního stavu před odjezdem na expedici, možnost legálního předepsání léků do expediční lékárničky.

6. Pelikánův seminář
Lékařská komise ve spolupráci se Společností horské medicíny pořádá každoročně setkání lékařů a zájemců o horskou medicínu "Pelikánův seminář". Hlavními tématy jsou novinky v oboru horská medicína a medicína v divočině.

 

Zprávy Lékařské komise o činnosti

Podrobné informace o činnosti komise naleznete v Bulletinech Lékařské komise.

Lidé a hory
Montana
Lezec
HUDYsport
Montura
Pivo Rohozec
Tendon
UNIQA pojišťovna
Rock Point
Pohora
Horyinfo
Svět outdooru
Everest
Facebook
Hory
A. Ondra
kluk závody
Labák
Adr
věžka